Tema
Debat

Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011

Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 omfatter de tilfælde, hvor erhvervslejeren ved simpel uagtsomhed forvolder brandskade, og udlejers ejendom bliver skadet. ​​​​​​​

Aftalen gælder både for den del af ejendommen, som erhvervslejeren har lejet sig ind i, samt den øvrige del af ejendommen, der ejes af udlejer(ne) på samme forsikringssted.

 

Der skal være tale om en erstatningsberettiget bygningsbrandskade i henhold til almindelige forsikringsbetingelser for brandforsikring.


Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011

Download