Formålet med vejledningen er at give retningslinjer for hvilke genstande, der forsikres under bygningsforsikring og hvilke, der forsikres under løsøreforsikring. Retningslinjerne gives via en omfattende eksempelsamling. ​​​​​​

Fordelingsvejledningen