Formålet med Dobbeltforsikringsadministrationsaftalen er at mindske administrationsomkostninger og antallet af indbyrdes tvister mellem de selskaber, der har tiltrådt aftalen til gavn for kunderne, der sikres en hurtig sagsbehandling.


Dobbeltforsikring er reguleret i forsikringsaftaleloven. I tilfælde af dobbeltforsikring hæfter hvert selskab, som var det eneforsikrer.

 

Dobbeltforsikringsadministrationsaftalen