Bevissikringsaftalen sikrer en hurtig bevisoptagelse til brug for en eventuel regressag mod en mulig skadevolder. Dermed kan kunden hurtigere få udbedret sin skade.​​​​​​

Bevissikringsaftale brand

Kontaktpersoner i selskaberne og DBI