Formålet med bevissikringsaftalen er at sikre en hurtig bevisoptagelse til brug for vurdering af, hvorvidt der kan gøres regres mod en mulig skadevolder, så kunden uden unødig forsinkelse kan få udbedret sin skade.​​​​​​

Bevissikringsaftalen brand

Kontaktpersoner i selskaberne og DBI