Tema
Debat

Vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår og færrest mulige byrder

3. nov. 2021
Med SUL-bekendtgørelsen, der netop er offentliggjort, imødekommer Finanstilsynet en række af F&P’s ønsker - herunder om F&P’s bekymring vedrørende vigtigheden af at respektere bestyrelsens ansvar og rolle for selskabernes forretningsmodel. Samtidig får selskaberne en vis lettelse i indberetningsbyrden til Finanstilsynet. Hvis de nye regler skal være til gavn for forbrugerne, kræver det, at Finanstilsynet sikrer lige vilkår for konkurrencen mellem de forskellige modeller, som selskaberne udbyder.

Den danske pensionssektor er særdeles robust og har den 3. største kapitaloverdækning i Europa, selvom der over årene er opbygget ubalancer mellem indtægterne på den ene side og skadesudgifter på den anden side i SUL-forretningen.

 

For at sikre holdbare forretningsmodeller kræver den nye SUL-bekendtgørelse alligevel, at pensionsselskaberne deler deres forretning op i pension og syge- og ulykkesforsikringer. Selvom selskaberne som altovervejende hovedregel leverer ét produkt. F&P har rejst en række kritikpunkter af udkastet til bekendtgørelsen, men kvitterer for, at Finanstilsynet har været lydhøre over for branchens synspunkter.

 

- Det er vigtigt, at SUL-reguleringen ikke fører til uhensigtsmæssig detailregulering af priser og produkter. Derfor noterer vi med tilfredshed, at Finanstilsynet i et høringsnotat fastslår, at selskabernes bestyrelse stadig har ansvaret for selskabernes forretningsmodel. Samt at fristen for selskabernes indberetning til Finanstilsynet øges til 14 uger, og at selskaber med begrænset forretningsomfang og risici kan ansøge om at undlade at rapportere, siger adm. direktør Kent Damsgaard fra F&P.

 

F&P ser det som afgørende, at modellerne med ”bundlede” og ”ubundlede” produkter kan eksistere og konkurrere på lige vilkår .

 

- Både selskaberne og vores kunder har en interesse i, at der er lige og velfungerende konkurrence mellem de forskellige modeller. I det videre får Finanstilsynet en vigtig opgave med at sikre, at kravene er de samme, når de udmønter og håndhæver bekendtgørelsen, slutter Kent Damsgaard.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.