Tema
Debat

Vi investerer gerne grønt - men risikofrit er det ikke

1. nov. 2018
Debatindlæg bragt i Børsen 1. november 2018

Af Karsten Beltoft, underdirektør, Forsikring & Pension

I en kronik i Børsen for nylig var Greenpeace efter de danske pensionskasser for ikke at afvikle vores investeringer i fossile energiformer. Men alene gennem de sidste fire år har de danske pensionsselskaber øget deres investeringer i vedvarende energi fra 41 mia. kr. til 101 mia. kr. Det svarer til, at mere end 80 pct. af selskabernes energiinvesteringer er placeret i vedvarende energi.

Som det ser ud nu, vil den udvikling fortsætte i de kommende år. I alt er ca. 3 pct. af sektorens investeringer placeret i energisektoren. Pensionsbranchen investerer forsat i fossil energi, men i en størrelsesorden svarende til 0,7 pct. af den samlede danske pensionsformue.

Det er således et meget lille investeringsområde for pensionsselskaberne. Og investeringerne i fossil energi vil i årene frem falde i takt med, at omstillingen til vedvarende energi fortsat stiger. Det skal ses i lyset af, at det globale energiforbrug i dag for langt hovedpartens vedkommende er baseret på fossil energi.

Set i lyset af, at vi taler om 0,7 pct. af vores samlede investeringer, er Greenpeaces ensidige kommentar lidt ude af proportioner. Vi har en stor ydmyghed over for vores kunder, hvis penge vi forvalter for dem. Det betyder, at vi også investerer i ikke-vedvarende energikilder, som fortsat vil spille en væsentlig rolle for verdens energiforsyning i de kommende mange år.

Vi kan med vores ejerskab gå i dialog med selskaberne, og vi kan ofte påvirke dem til forandring og fremme deres langsigtede værdiskabelser.

Ofte illikvide unoterede aktier

Pensionsbranchen er en af de største bidragydere til den grønne omstilling. Samtidig får vi vores kunders pensioner til at vokse, idet vores grønne investeringer faktisk er en god forretning, ganske som Greenpeace også påpeger.

Grønne investeringer er dog ikke risikofrie, som man næsten får indtryk af ved læsning af Greenpeaces kronik, idet de ofte er illikvide unoterede investeringer. Det er medvirkende til at give et merafkast, men det indebærer også risici, som Nationalbanken for nylig påpegede over for sektoren.

Men for os giver det god mening. Vi spreder vores investeringer, og vi løfter den grønne omstilling i Danmark til gavn for både miljø og pensionsopsparere.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.