Tema
Debat

Urimeligt hvis finansiel særskat rammer forsikrings- og pensionsselskaberne

10. sep. 2020
Af Kent Damsgaard

Regeringen vil finansiere sit udspil ”Ny ret til tidlig pension” ved at indføre en særskat for den finansielle sektor – herunder muligvis også forsikrings- og pensionsselskaber. Det, mener vi, er urimeligt og stærkt overraskende, når vi er en branche, der i forvejen tager et stort samfundsansvar ved fx at investere massivt i grøn omstilling.

Forsikrings- og pensionsselskaberne bidrager allerede med omkring 30 milliarder årligt til statskassen, og branchen lever dagligt op til samfundskontrakten. Regeringens argument for at pålægge den finansielle sektor en særskat er, at regeringen oplever, at den har et udestående med bankerne fra blandt andet finanskrisen.

Men særskatten rammer ikke kun bankerne – hvis ikke den udformes meget præcist, vil den også ramme forsikrings- og pensionsselskaberne. Med det nuværende forslag vil man ramme forsikrings- og pensionskunder og tilmeld gøre det meget uens til skade for konkurrencen og den enkelte forbruger.

Regeringen skylder derfor at give et svar på, hvorfor forsikrings- og pensionsselskaberne skal betale dette samfundsbidrag. Branchen er altid klar til at tage et ansvar for det samfund, vi lever i, og vi investerer massivt i grøn omstilling, forebyggelse osv. Det vil vi selvfølgelig blive ved med.

Vi ser det som en utrolig vigtig samfundsopgave at hjælpe med at løse nogle af de allervigtigste samfundsudfordringer, vi står over for – eksempelvis med at nå målet om en 70 pct. reduktion af CO2 inden 2030. Det er en opgave, vi tager meget seriøst, hvilket vores engagement i regeringens klimapartnerskab for finanssektoren og pensionsbranchens ekstra bidrag på 350 mia. kroner til investeringer i grøn omstilling frem mod 2030 viser.

Vi lever op til samfundskontrakten. Derfor er det relevant at spørge regeringen, om samfundskontrakten ikke går begge veje?

Vil du modtage vores nyheder på mail?