Tema
Debat

Ugaranteret pension er det oplagte i minusrentemiljø

27. nov. 2020
Indlæg bragt i Børsen

Af Jan V. Hansen, vicedirektør, Forsikring & Pension

Forestil dig, at der fandtes et pensionsprodukt, der de seneste ti år havde leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 6,5 pct. Og som tilmed havde genvundet tabet efter finanskrisen i 2008 på halvandet år og tabet efter coronakrisen i foråret 2020 på et halvt år. Et sådant produkt ville sikkert blive efterspurgt af mange danskere. Heldigvis findes dette produkt og er vidt udbredt blandt danskerne.

Produktet hedder markedsrente uden garanti, og 70 pct. af danskernes pensionsindbetalinger i disse år sker her. Resten af opsparingen sker i traditionelle produkter med garanti, hvor Finanstilsynet snart nedsætter den maksimale garanti til reelt minus 0,5 pct. eller endnu lavere for nye kunder.

Børsens leder i går problematiserer, at så mange danskere i dag sparer op i ugaranterede produkter. Lederen overser dog tre ting. Pensionsselskaberne har som nævnt vist, at de er gode til at kontrollere risiko også under stormvejr på de finansielle markeder. Selskaberne har maksimalt fokus på, at for rigtig mange pensionsopsparere er pensionen “mad og husleje” i alderdommen. Markedsdisciplin og et vågent Finanstilsyn bidrager også til, at selskaberne ikke “bare tager risiko på”, som Børsen hævder. Pensionsbranchen har lavet regler, som gør det lettere for kunderne at overskue risikoen, f.eks. prognoser med usikkerhedsbånd. Alle markedsrenteprodukter risikomærkes på en skala, og der er en branchenorm for betegnelserne høj, mellem og lav risiko. Det er derfor misvisende, når Børsen skriver, at pensionsselskaberne ikke har en ensartet måde at opgøre risiko på.

I kundeejede selskaber blev garantien i sidste ende alligevel båret af kunderne. Det er derfor forkert at sige, at risikoen er flyttet over på kunderne. Kunderne havde reelt også risikoen med de garanterede produkter. I et minusrentemiljø er det ugaranterede pensionsprodukt oplagt for mange. Og selskaberne er fuldt ud bevidst om deres ansvar for den enkeltes tryghed i alderdommen. "Det er forkert at sige, at risikoen er flyttet over på kunderne"

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)