Tema
Debat

Syge- og ulykkesforsikring er et godt supplement

9. jun. 2020
Debatindlæg bragt i Børsen 9. juni 2020

Af Per Bremer Rasmussen, adm. direktør i Forsikring & Pension.

Mere end 2 mio. danskere er i dag dækket af en sundhedsforsikring. Næsten ligeså mange er dækket af en syge- og ulykkesforsikring, som inkluderer økonomisk støtte, hvis man midlertidigt eller permanent mister evnen til at arbejde. Begge forsikringstyper er typisk en del af den pensionspakke, som de fleste danskere har i forbindelse med deres arbejde.

Mange danskere kæmper i dag med nedslidning og stress blandt andet på grund af deres arbejde. Her er sundhedsforsikringen en vigtig hjælp til at tage hånd om problemet, fordi den dækker den enkeltes udgifter til forebyggende behandling hos fx fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog. På samme måde supplerer syge- og ulykkesforsikringerne det offentlige system, fordi forsikringerne hjælper den enkelte med at komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, og sikrer en indkomsterstatning, hvis uheldet skulle være ude.

Vi har gennem de seneste år oplevet, at danskerne er syge i længere tid end tidligere, og det betyder i sagens natur, at pensions- og forsikringsselskabernes udgifter pr. anmeldt skade er højere end forventet. Udviklingen rammer forskelligt hos selskaberne; hvor nogle har hævet prisen på forsikringerne eller har begrænset dækningerne, har andre fastholdt prisen og dækket underskuddet fra andre dele af forretningen.

Det har ført til en debat om ordningerne. Fx i Konkurrencerådets rapport fra december sidste år, hvor man påpegede, at underskuddene kan forvride konkurrencen. Konkurrencerådet påpegede også, at de systematiske underskud kan give anledning til krydssubsidiering, dvs. andre forretningsområder og personer kan risikere at skulle finansiere dette underskud

Vi foreslog allerede dengang, at Finanstilsynet bruger deres beføjelser til at løse problemet, og branchen annoncerede samtidig et initiativ, som skal sikre åbenhed om omkostningerne for hvilende pensionsordninger og ordninger under udbetaling. Branchen har efterfølgende fået et forslag til bekendtgørelse fra Finanstilsynet i fortrolig høring. Det er vi nu i en god dialog om.

Vil du modtage vores nyheder på mail?