Tema
Debat

State of the union tale viser gode perspektiver også for de danske forsikrings- og pensionskunder

16. sep. 2020
Der er stor ros fra Forsikring & Pension til Kommissionsformandens netop afholdte tale om fremtidens EU. Vi ser ind i et mere digitalt Europa med CO2-reduktion højt på dagsordenen.

Formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, afholdt i dag sin første State of the Union-tale i Europa-Parlamentet. Talen gjorde status for situationen i EU og sætter målene for de kommende år.

Talen tog af gode grunde afsæt i corona-krisen, men hun fokuserede også på, at kriser ofte medfører muligheder for at gøre tingene anderledes og bedre. Her udpegede von der Leyen kommissionens hovedprioriter på klimaområdet og på digitalisering, hvor det europæiske niveau skal løftes.

Fokus på reduktion af CO2
I sin tale formulerede Ursula von der Leyen en ambition for EU om at reducere CO2-udledningen i Europa med 55 pct. frem mod 2030. Det er en opgradering i forhold til tidligere målsætninger om hhv. 40 og 50 pct. reduktion, men stadig et stykke fra den danske målsætning om 70 pct. reduktion.

- Ursula Von der Leyen kalder dette for en ambitiøs målsætning for Europa, men vi ser gerne, at EU kommer nærmere den danske målsætning på 70 pct., siger adm. direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard.

- Forsikring og pensionsbranchen har blandt andet givet et investeringstilsagn på 350 milliarder kroner i grøn omstilling frem mod 2030. Vores bidrag på klimaområdet er højt prioriteret i hele branchen, siger Kent Damsgaard og fortsætter: Branchen vil også med interesse følge arbejdet med grønne obligationer.

Det digitale årti
Ursula von der Leyen brugte også sin tale på at omtale perioden frem mod 2030 som det digitale årti. Kommissionen har allerede et stærkt fokus på digitalisering, og i sin tale formulerede von der Leyen en målsætning om øget brug af kunstig intelligens og friere flow af data, samtidig med at der stadig skal være fokus på mennesket frem for algoritmer. Von der Leyen understregede, at personlige data skal tilhøre privatpersoner.

- Vi ser store perspektiver i Kommissionens fokus på at skabe en reel dataøkonomi i det von der Leyen kalder ”Europas digitale årti”. Forsikrings- og pensionsbranchen er langt fremme på digitaliseringsfronten og ser industrielle data som en vigtig ressource, som der ligger et stort potentiale i at anvende. Men skal potentialet realiseres, så skal EU også kunne levere på sine løfter og sikre gode rammevilkår for dataanvendelse, kunstig intelligens samt skabe en digital infrastruktur, der muliggør udviklingen af nye produkter og services, siger Kent Damsgaard.

- Vores branche spiller en væsentlig rolle i velfærdssamfundet og her skaber digitaliseringen også nye muligheder for bedre service og produkter. Branchen ønsker derfor i høj grad at være en del af arbejdet med at sikre klare, ansvarlige rammer, så vi sammen kan realisere potentialet i ”Europas digitale årti”, siger Kent Damsgaard.

Vil du modtage vores nyheder på mail?