Tema
Debat

Speciallægerne er ikke økonomisk afhængige af selskaberne

Hvert år anmeldes omkring 140.000 personskadesager til forsikrings- og pensionsselskaberne. Hovedparten af sagerne er heldigvis ikke alvorlige og komplicerede i forsikringsmæssig og lægelig forstand.

 

I én ud af 11 sager i 2019 var skaden eller sygdommen så alvorlig eller kompliceret, at selskabet havde brug for en speciallægeerklæring, inden der kunne træffes afgørelse i sagen. Branchen indhentede samlet set omkring 12.000 speciallægeerklæringer i 2019.

 

 - Der har fra politisk side været udtrykt bekymring for, om speciallægerne er økonomisk afhængige af selskaberne, fordi de hver især laver mange erklæringer for det samme selskab”, siger Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension, og fortsætter:

 

 - Vores nye tal viser, at selskaberne benytter mange forskellige speciallæger, og at i over 70 pct. af selskaberne udarbejder speciallægerne i gennemsnit kun 1-2 erklæringer for samme selskab i 2019.


Figur: Hver speciallæge laver i gennemsnit få erklæringer for det samme selskab, 2019

Anm.: Figuren viser, hvor mange speciallægeerklæringer en speciallæge i gennemsnit udarbejdede for ét og samme selskab i 2019.

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af statistik indsamlet fra medlemmer af Forsikring & Pension.

 

Kontakt


Pension & Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80