Tema
Debat

Speciallægeerklæringer er kun nødvendige i én ud af 11 sager

Hvert år anmeldes omkring 140.000 personskadesager til forsikrings- og pensionsselskaberne. Det kan være en anmeldelse om en alvorlig tilskadekomst i et trafikuheld eller et knæ, der er blevet vredet i en fodboldkamp. Det kan også være en sygdom, der gør, at man ikke kan arbejde i en kortere eller længere periode.

 

Hovedparten af sagerne er heldigvis ikke alvorlige eller komplicerede i forsikringsmæssig og lægelig forstand. Det er derfor tilstrækkeligt for selskabet at få oplysninger om skadelidtes helbredstilstand fra den læge eller det syge-hus, som behandler skadelidte.

 

En lille del af sagerne er imidlertid så alvorlige og komplicerede, at det er nødvendigt at få en samlende og aktuel beskrivelse af skadelidtes helbredstilstand, inden selskabet kan afgøre sagen midlertidigt eller endeligt. Det gælder i ca. 1 ud af 11 sager - svarende til 12.000 speciallægeerklæringer - viser nye tal fra Forsikring & Pension, som for første gang har indsamlet tal fra medlemmerne om brug af speciallægeerklæringer.

 

 - Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en samlet statistik for branchen om brug af speciallægeerklæringer. Så kan vi mane myter til jorden. Tallene viser, at speciallægeerklæringer kun indhentes i en mindre del af de mange tusinder personskadesager, der anmeldes til forsikrings- og pensionsselskaberne hvert år – det er altså kun noget, der bruges, når andre oplysninger ikke er tilstrækkelige, siger Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

 

Figur: Selskabernes anvendelse af speciallægeerklæringer, 2019, pct.

Anm.: Figuren viser, hvor stor en andel af selskaberne der ligger i det pågældende interval.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af statistik indsamlet fra medlemmer af Forsikring & Pension.

 

Tallene viser, at der er forskel på tværs af branchen på, i hvor stor en andel af
sagerne der blev indhentet speciallægeerklæring i 2019. Forskellen kan skyldes mange ting, forklarer Karina Ransby:

 

 - Faktorer som, hvor stor en del af kroppen der er beskadiget, og hvor slemt kropsdelene er kommet til skade, må formodes at spille en rolle. Samtidig kan selskaberne i nogle sager træffe midlertidig afgørelse på baggrund af en speciallægeerklæring. Når selskabet så træffer endelig afgørelse, er der i mange tilfælde brug for en ny speciallægeerklæring.

Kontakt


Pension & Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80