Tema
Debat

Samling af cybertiltag i EU skal rumme forskelle

16. nov. 2020
Bragt på Altinget.dk

Af Peder Herbo, underdirektør for it og digitalisering, Forsikring & Pension

Risikoen for at blive udsat for et cyberangreb er desværre blevet en del af dagligdagen for mange virksomheder og borgere i Danmark.

I dag er cyberangreb en af de mest alvorlige trusler mod det danske samfund. Et angreb kan i værste fald medføre, at vores samfund ikke kan fungere i længere perioder.

Derfor er det også positivt, at EU-Kommissionen har præsenteret deres tanker om en fælles strategi, der skal øge modstandsdygtigheden over for cyberangreb i den finansielle sektor i hele EU.

Formålet er at skabe en robust og sikker finansiel sektor med ensartet regulering på tværs af EU – til gavn for erhvervslivet og borgerne.

Samling af eksisterende lovgivning
Kommissionens udspil Digital Operational Resilience (Dora) går tæt på cybermodstandsdygtigheden i hele den finansielle sektor.

EU vil samle den eksisterende regulering, så der kommer én samlet tilgang til regler og lovgivning på området for cyber- og informationssikkerhed på det finansielle område. Det er gode tanker, da det vil styrke den finansielle sektor generelt ved at løfte robustheden på tværs af landegrænserne.

Derfor støtter de danske forsikrings- og pensionsselskaber de europæiske tanker, da det vil bidrage til at øge modstandsdygtigheden over for cyberangreb i den finansielle sektor.

Vi repræsenterer en branche, som bliver mere og mere digital afhængig og forbundet på tværs af en lang række enheder og tjenester. Derfor er vi store tilhængere af Kommissionens fokus på at sikre finansiel stabilitet.


Forskel på forsikring og bank
Samtidig er det også vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på, hvordan angreb mod finansbranchen kan true den finansielle stabilitet.

Der er eksempelvis forskel på forsikring og bank. Hele samfundet er meget afhængige af, at banksektoren konstant er tilgængelig.

Derfor er det vigtigt, at Dora anvender proportionalitetsprincippet i forhold til forskellige dele af den finansielle sektor, så den afspejler, at sikkerhedsniveauet er tårnhøjt, men forskelligt fra forsikring til bank. For det handler om at bruge ressourcerne der, hvor det giver bedst beskyttelse og reel risikoreduktion.

Forebyggelse er en hovedprioritet
Men samlet set giver det god mening at harmonisere reglerne på cyberområdet.

Ud over det høje sikkerhedsniveau i de enkelte forsikrings- og pensionsselskaber er der i dag en tæt koordinering og videndeling i branchen.

Vi arbejder for at sikre den samlede finansielle sektor i et tæt samarbejde med myndighederne, herunder særligt sammen med Nationalbanken i FSOR (Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed).

For i forsikrings- og pensionsbranchen er det hovedprioritet at forebygge cyberhændelser og værne om borgernes følsomme data.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Peder Herbo

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.