Tema
Debat

Pensionsselskaberne hæmmer ikke konkurrencen - tværtimod

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har genudsendt et uddrag af deres rapport fra december 2019 om Konkurrencen på markedet for pension. KFST overser, at den skarpe konkurrence er medvirkende til underskud på syge- og ulykkesforsikringer for nogle pensionsselskaber, der udbyder firmapensioner. Branchen hilser skarp konkurrence velkommen, der er forenelig med holdbare forretningsmodeller.

 

Markedet for firmapension er præget af skarp konkurrence, selvom KFST ikke anerkender det og faktisk påstår, at pensionsselskaberne hæmmer konkurrencen. Der konkurreres især om prisen på forsikringerne, når pensionsordningerne for en virksomheds lønmodtagere er i udbud. Samtidig er forsikringerne ramt af stigende udbetalinger til bl.a. stress-ramte danskere. Det betyder, at forretningsområdet går i rødt for nogle pensionsselskaber. For at opnå en fornuftig forretning som helhed må disse selskaber hente flere penge på andre områder.

 

- De pågældende pensionsselskaber taber populært sagt på gyngerne og vinder på karrusellerne. Pensionsbranchen tjener færre penge – målt ved forrentning af egenkapitalen – end dansk erhvervsliv som helhed, udtaler vicedirektør Jan V. Hansen.

 

Hjælp fra Finanstilsynet til at sikre holdbare forretningsmodeller
Pensionsselskaberne forsøger ved tilpasninger af både udgifter og indtægter at sikre balance på forsikringsområdet. Men det har foreløbig vist sig svært.


- Pensionsselskaberne yder i samarbejde med kommuner og arbejdsgivere en stor indsats for at få de sygdomsramte danskere tilbage til arbejdsmarkedet. Det hjælper, men undermineres af merudgifter til at kompensere for fx modregningen i ressourceforløbsydelsen. Samtidig gør den hårde konkurrence det også svært, siger Jan V. Hansen.

 

Balance på de enkelte forretningsområder vil være i alles interesse. Derfor er Forsikring & Pension og selskaberne i dialog med Finanstilsynet om justeret regulering, der fremmer holdbare forretningsmodeller. Branchen hilser skarp konkurrence og nye aktører velkomne, der er forenelige med holdbare for-retningsmodeller.

 

KFST bør åbne markedet for flere nye aktører
Den traditionelle forretningsmodel indebærer, at pensionsselskaber udbyder både opsparing og forsikring (bundled). Men der er en stigende interesse for at købe de to ydelser hos forskellige udbydere (unbundled). KFST kunne ved en mere fleksibel tolkning af konkurrencereglerne åbne markedet for unbundlede løsninger.

 

 

- En udbyder, der alene sælger forsikringer, skal være meget påpasselig i sit samarbejde med et traditionelt pensionsselskab med både pension og forsik-ring på hylderne om at udbyde et unbundled produkt. Risikoen for at havne i en konkurrenceretlig gråzone er stor. Vi så gerne, at myndighederne over-vejer, om flere nye aktører og nye måder at udbyde ”pensionspakken” på ikke er i kundernes interesse, slutter Jan V. Hansen.

Læs Konkurrencestyrelsens udgivelse her


Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
+45 41 91 91 20