Tema
Debat

Pensionsopsparingen er kommet godt gennem coronakrisen

Rådet for Afkastforventninger offentliggør i dag nye prognoseforudsætninger. Det sker efter store kursudsving i begge retninger på de finansielle markeder. Selvom prognoserne er stort set uændrede, understreger det behovet for at kommunikere usikkerheden til pensionsopsparerne.

 

Danskernes pensionsopsparinger blev hårdt ramt, da coronakrisen ramte de finansielle markeder i starten af året. Men opsparingerne har allerede genvundet det tabte, så status ultimo august for de fleste danskere er nu et lille positivt afkast for 2020 som helhed (se figur i bunden). Usikkerheden på de finansielle markeder er dog stadig stor.

 

Pensionsselskaberne investerer kundernes opsparinger for at skabe det bedst mulige forsørgelsesgrundlag i alderdommen. Det medfører selvfølgelig en usikkerhed om størrelsen af den fremtidige pensionsudbetaling, fordi ingen ved med sikkerhed, hvordan de finansielle markeder udvikler sig.

 

- 2020 med corona-krisen har vist, at pensionsopsparerne indimellem kan støde på nogle store bump på vejen. Men man skal huske på, at pensionsopsparing er langsigtet opsparing, og der er tid til at genvinde det tabte, siger Kent Damsgaard, adm. direktør i Forsikring & Pension.

 

Pensionsbranchen viser kunderne usikkerheden i de pensionsprognoser, som alle kunder får fra deres pensionsselskab mindst en gang om året:

 

- Det er vigtigt at fortælle kunderne om usikkerheden. Derfor skal alle pensionsselskaber fortælle kunderne ikke kun, hvad de vil få i pension, hvis investeringerne går som forventet, men også hvis det går bedre eller dårligere end forventet, fortæller Kent Damsgaard.

 

Pensionsprognoserne beregnes ud fra de afkastforventninger, som Rådet for Afkastforventninger fastsætter. Rådet har i dag offentliggjort de nye forventninger for 1. halvår 2021. For nogle aktivklasser forventes lidt højere afkast end for et år siden. For andre aktivklasser forventes lidt lavere afkast. Den forventede usikkerhed er lidt højere for de fleste porteføljer.

 

- Vores beregninger viser, at udbetalingen ventes at blive en smule mindre for nuværende pensionister. 30 kroner om måneden efter skat for en enlig pensionist, der modtager folkepensionens tillæg, mens den forventede udbetaling stiger lidt for kunder, som endnu ikke er gået på pension. Det er dog meget små ændringer i sammenligning med den usikkerhed, der under alle omstændigheder er på prognoserne, slutter Kent Damsgaard.

 

Se nyhed fra Rådet for Afkastforventninger om offentliggørelse af de nye samfundsforudsætninger, inkl. links til Kent Damsgaards og formanden for Rådet for Afkastforventninger Jesper Rangvids præsentation fra pressemødet.

 

Læs mere her om pensionsbranchens arbejde for at vise kunderne risikoen på pensionsopsparingen.

 

Figur 1. Afkast i 2020 på markedsrenteprodukter med mellem risiko er nu positive efter store fald i marts

Kilde: Nikolaj Holdt Mikkelsen, Investerings- & Analysehus

 

 

 

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Afdelingsleder
+45 41 91 91 31