Tema
Debat

Overset pensionsskat leverede 48 mia. kroner til samfundsøkonomien i 2020

Pensionsskatten – også kendt som PAL-skatten - indbragte staten 48 mia. kr. i 2020. Skatten på afkastet af pensionerne er et markant samfundsbidrag fra branchen og skatteyderne, som de færreste danskere overhovedet ved, de betaler.

 

Den foreløbige opgørelse af statens indtægter i form af skatter og afgifter viser, at pensionsskatten (også kaldet PAL-skat) i 2020 endnu en gang skæppede godt i statskassen. PAL-skatten er en skat på 15,3 pct. af det årlige afkast af pensionsopsparingen, og med pensionsselskabernes forrentning af danskernes pensionerne er der tale om et stort milliardbeløb.

 

- Det er de færreste, som ved eller lægger mærke til, at afkastet på deres pensionsopsparing hvert år bliver beskattet med 15,3 pct., for det fremgår ikke af selvangivelsen. Men det er et markant bidrag til statskassen, som danskerne og branchen sammen leverer til samfundsøkonomien. Faktisk giver skatten på pensionsafkast lige så store indtægter som den samlede boligbeskatning fra grundskyld og ejendomsværdiskat, siger analysechef Andreas Østergaard Nielsen fra Forsikring & Pension.

 

Han peger på vigtigheden af, at politikerne anerkender og værner om det vigtige bidrag, som kommer fra branchen.

 

- Forsikrings- og pensionsbranchen yder – også skattemæssigt – et massivt bidrag til det samfund, vi er en del af. Men vi er bekymrede over, at politikerne har en tendens til at tage branchens bidrag for givet. Vi har senest set det med indførelsen af en særskat formuleret som et ekstra samfundsbidrag. PAL-skatten er et blandt flere eksempler på, at branchen allerede er en vigtig bidragsyder, siger Andreas Østergaard Nielsen.

 

Skatteindtægterne fra PAL-skatten svinger med udviklingen på de finansielle markeder. I rekordåret 2019 indbragte PAL-skatten 63 mia. kr., og over de sidste ti år har skatteindtægterne været omkring 30 mia. kr. om året.

 

- 2020 var et turbulent år på de finansielle markeder. Men pensionsbranchen klarede sig godt igennem, og de fleste selskaber landede et afkast på mellem 6-8 pct. Finanssektorens hemmelige samfundsbidrag gav derfor 48 mia. kr. i statskassen, siger Andreas Østergaard Nielsen.

 

Engang var det indtægterne fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen, der i år med høje oliepriser gav staten ekstraordinært høje indtægter. I takt med at der hentes mindre olie og gas op af undergrunden, er Nordsøindtægterne svundet ind.

 

- Over de sidste 10 år har skatteindtægter fra PAL-skatten været dobbelt så store som indtægterne fra Nordsøen, slutter Andreas Østergaard Nielsen.


Pensionsafkastskat på 48 mia. kr. i 2020

Anm.: Udvalgte skatter og afgifter i løbende priser. Boligskatter er summen af grundskyld og ejendomsværdiskat.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Energistyrelsen.

 

 

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Afdelingsleder
+45 41 91 91 31
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.