Tema
Debat

Nye pensionsprognoser: Pensionister undgår lavere afkast

Fremtiden byder på lavere afkast og højere renter. Det fastslår et sagkyndigt råd, der netop er kommet med nye forudsætninger til de beregninger, pensionsselskaberne giver til deres kunder. Pensionsbranchen justerer derfor beregningerne, og det går særligt ud over unge danskere med lang tid til pensionering. Nuværende pensionister berøres stort set ikke. Sådan lyder det fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. 

 

Det sagkyndige råd med professor Jesper Rangvid i spidsen har netop fremlagt nye samfundsforudsætninger, der skal danne økonomisk grundlag for udregning af pensionsprognoser. Her fremgår det tydeligt, at de gunstige tider på de finansielle markeder er ovre, og at afkast og renter vil normalisere sig de kommende år. Det tager pensionsselskaberne bestik af og justerer derfor danskernes pensionsprognoser, så de stemmer overens med eksperternes forventninger til de kommende års lavere afkast.

 

- Det er altafgørende, at danskerne kan gå pensionisttilværelsen i møde med ro i sindet og det bedst mulige bud på, hvad de kan forvente at få i pension. Vi har løbende i branchen reduceret prognoserne, og derfor har vi også ramt de faktiske afkast rimelig præcist set over en længere årrække. Nu ruster vi os blot endnu mere, lyder det fra adm. direktør i Forsikring & Pension Per Bremer Rasmussen.

 

 

Nuværende pensionister påvirkes næsten ikke

De nye pensionsprognoser skaber generelt lavere forventninger til, hvad danskerne vil få udbetalt, når de går på pension. Det varierer dog, hvor meget det rammer de forskellige aldersgrupper og pensionsprodukter.

 

- Justeringerne i pensionsprognoserne har minimal betydning for nuværende pensionister. Derimod er de mest berørte pensionsopsparere dem, der har mange år til pensionering. Heldigvis er det også dem, der har god tid til at tilpasse deres opsparingsniveau, forklarer Per Bremer Rasmussen.

 

For nuværende pensionister med en typisk pensionsordning sker der intet eller et lille fald i forventet udbetaling. For nyudklækkede pensionister falder den forventede pensionsudbetaling mest ift. dem, der har været pensionister i en længere periode.

 

Risikoprofiler afgør nedgang i pensionsudbetaling

Danskere, der ikke er gået på pension, vil opleve et større fald i den forventede pensionsudbetaling. Kunder med 40 år til pensionering rammes hårdest og kan opleve, at prognosen for den forventede udbetaling kan falde med 7 pct. for en typisk kunde med en mellem risiko investeringsprofil og op til knap 10 pct. afhængig af, om man har en lavrisikoprofil.

 

- De kunder, der vil opleve den største prognosenedgang, vil typisk være kunder med lav risikoprofil og lang tid til pensionering. Det skyldes, at når man har lav risikoprofil, er en stor del af opsparingen investeret i stats- og realkreditobligationer, og den type investeringer ventes at give meget lavt afkast fremadrettet. Og derfor vil dem med lang tid til pensionering opleve, at de lave forudsætninger slår igennem med renters rente over lang tid, forklarer Per Bremer Rasmussen.

 

 

Realindkomsten falder ikke med pensionsprognoserne

Der vil dog være nogle forhold, der gør, at realindkomsten for visse samfundsgrupper ikke vil ændre sig så meget, selvom pensionsprognoserne falder. 

 

- Vores beregninger viser, at det beløb, som pensionsopsparere risikerer at gå ned i pension i henhold til de nye prognoser, kan mange lav- og mellemindkomstgrupper få en ikke ubetydelig kompensation for i form af højere offentlige ydelser som eksempelvis pensionstillæg og boligydelse, siger Per Bremer Rasmussen.

 

- De danske pensionsopsparere skal have fuld tillid til, at de får den pensionisttilværelse, de altid har sparet op til, og de skal kunne sove trygt og vel vidende, at kommende økonomiske tider med lave afkast ikke rokker ved fundamentet i det danske pensionssystem. Selvom den forventede udbetaling bliver mellem 0 og 7 pct. lavere for typiske pensionskunder, vil faldet i disponibel indkomst blive væsentlig mindre og ligge på et niveau mellem 0 og 2 pct., afslutter Per Bremer Rasmussen.

 

Kontakt


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.