Tema
Debat

Nye EU-forslag bremser investeringer og vil ramme afkastet hos danske pensionskunder

22. sep. 2021
EU-kommissionen har netop præsenteret sin regelpakke på solvens-området. Udspillet vækker dog langt fra glæde i pensionsbranchen, for forslagene vil være en spændetrøje på vigtige investeringer i fx grøn omstilling og kan koste danskerne afkast på deres pensionsopsparing, advarer Forsikring & Pension. Særligt kritisk er det, at EU-Kommissionen forsøger at sælge nogle af stramningerne som en lempelse. Brancheorganisationen går nu i dialog med de danske politikere med henblik på sammen at sikre de danske samfunds- og forbrugerinteresser bedst muligt. Første skridt bliver at få sat et ærligt prisskilt på EU-Kommissionens forslag.

Den danske forsikrings- og pensionsbranche bakker op om, at der er fælles europæiske regler og robuste krav til selskabernes solvens. Kunderne og pensionsopsparerne skal have tillid til deres forsikrings- og pensionsselskab, der skal være en level playing field for konkurrencen i Europa. Det nuværende regelsæt fungerer grundlæggende godt. Men med nye forslag fra Kommissionen strammes kravene til den kapital, selskaberne skal holde, for meget, uden det giver ekstra tryghed for opsparerne eller værdi for samfundsøkonomien. Tværtimod.

 

- Vores klare vurdering er, at man fra EU's side vil stramme unødigt meget, og det vil resultere i en ekstraregning, som der i sidste ende kun er pensionsopsparerne til at betale. Forslagene vil også lægge en dæmper på investeringer i samfundsgavnlige aktiviteter som fx nye boliger og infrastruktur til danskerne og i den grønne omstilling. Det er stik modsat danske og europæiske politikeres prioriteringer, siger Jan V. Hansen, vicedirektør i Forsikring & Pension.

 

EU-kommissionen nævner selv vigtigheden af, at branchen bidrager til genopretningen af den europæiske økonomi efter COVID-19 og til den grønne omstilling. De penge er der kun, hvis kapitalkravene ikke er unødigt stramme, så udspillet her rammer simpelthen ved siden af skiven, siger vicedirektøren.

 

Ærligt prisskilt på omkostningerne for pensionsopsparer og samfund
F&P har på baggrund af tidligere materiale skønnet, at de foreslåede regler samlet set reducerer den danske branches investeringer i fx børsnoterede virksomheder og vindmøller med et sted mellem 25-35 mia. kr. Derudover følger der en yderligere ukendt regning til den enkelte danske pensionsopsparer, der må leve med mindre afkast af sine opsparede pensionskroner. Afkastet falder nemlig, når branchen er nødt til at sætte flere af sine investeringer i ”sikre” investeringer med afkast tæt på nul.

 

F&P har netop blikket rettet mod omkostningerne ved forslagene, og at de skal helt frem i lyset. Her finder organisationen det kritisabelt, at Kommissionen umiddelbart fremstiller en løbende indfasning af stramninger som en slags rabat, der frigiver midler i branchen til investeringer. Kommissionen når på den måde frem til, at der bliver frigivet op mod 90 mia. euro (ca. 675 mia. danske kroner). Men om man indfører stramningerne fra dag et eller indfaser dem over tid ændrer ikke ved, at stramninger resulterer i mindre kapital til investeringer.

 

- EU-kommissionen spiller ikke med åbne kort om byrderne ved forslagene. Vi skal derfor have sat et ærligt prisskilt fra EU-kommissionen på de her forslag. Så kan danskerne se, hvad de koster på deres opsparing til alderdommen, og folketingsmedlemmerne på Christiansborg kan se, hvilke investeringer i fx virksomheder og vindmøller samfundet potentielt går glip af, siger Jan V. Hansen.


I et svar om de kommende solvensregler til Folketinget tidligere i september svarer erhvervsminister Simon Kollerup, at han ser positivt på, at branchen investerer i den grønne omstilling. Han nævner også, at regeringen har fokus på at undgå flere omkostninger, hvis EU-reglerne ikke bidrager med merværdi for forbrugerne eller selskaberne.

 

- Danskerne har en meget stor pensionsformue, så selv små ændringer i reguleringen kan medføre negative konsekvenser for os i Danmark. Vi håber derfor, at politikerne på Christiansborg og i Europa-Parlamentet nu vil trække i arbejdstøjet og kæmpe for de danske forbruger- og samfundsinteresser, siger Jan V. Hansen.

Den danske branche er den tredje mest robuste i EU-sammenhæng og har en kapitaloverdækning på 2,5 gange over lovkravet.

 

Positivt at garantifonde ikke omfattes af nye regler
I EU-kommissionens pakke finder F&P også en række positive signaler. Først og fremmest er planerne om at omfatte garantifonde af europæiske regler blevet skrinlagt.

- Vi er glade for, at Kommissionen har droppet tanker om EU-regler på garantifonde - både skadesforsikringsselskaber eller for livsforsikringsselskaber. En europæisk løsning ville efter vores vurdering blive for kompleks. Der er ganske enkelt for store forskelle mellem de europæiske lande på området, siger Jan V. Hansen.

 

Kommissionen har ligeledes valgt at nedtone initiativer, der baserer sig på en tankegang om, at forsikrings- og pensionsbranchen skulle være såkaldt ”systemisk”, sådan som det kendes fra bank- og realkreditverdenen. Forsikrings- og pensionsselskaber er imidlertid væsentlig forskellige fra bankerne på det punkt.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.