Tema
Debat

Ny organisering af Forsikring & Pension

Forsikring & Pension laver ny organisering med to nye hovedområder samt en ny afdeling med fokus på medlemmerne.

 

Med virkning fra og med 3. december 2020 har Forsikring & Pension ændret sin organisation, så vi fremadrettet er organiseret i to hovedområder for henholdsvis interessevaretagelse og medlemsservice. Samtidig oprettes en ny tværgående afdeling, der skal sætte medlemmerne i fokus.

 

To hovedområder: Interessevaretagelse og medlemsservice

Området for interessevaretagelse vil bestå af fem afdelinger - fire politiske afdelinger samt den tværgående Analyseafdeling. Ligeledes vil området for medlemsservice bestå af fem afdelinger inklusiv den tværgående IT & Digitaliseringsafdeling.

 

- I eksekveringen af vores Strategi 2025 har vi besluttet, at vi vil stå på to ben. Vi vil være mere effektiv i vores interessevaretagelse, og vi vil udvikle medlemsservices og brancheløsninger med høj værdi for vores medlemmer. For at kunne gøre dette bedst skal vores organisation også afspejle, at vi har to hovedområder, siger adm. direktør Kent Damsgaard.

 

- Samtidig tydeliggør vi ansvarsfordelingen inden for hvert af de to områder, og gør organisationen fladere. Vi vil være tydeligere i vores prioriteringer, arbejde mere fleksibelt og være hurtigere i vores beslutningsgange, siger Kent Damsgaard.

 

- Vores vigtigste opgave er at skabe værdi for vores medlemsselskaber, så de hver især har de bedste rammer til at skabe gode løsninger for deres kunder og medlemmer. Derigennem leverer vi som branche det største samfundsbidrag. Både når det gælder det nære i forhold til tryghed og velfærd for den enkelte og på store samfundsopgaver som den grønne omstilling, siger Kent Damsgaard.

 

Ny afdeling skal sætte medlemmerne i fokus

De to hovedområder supporteres af tværgående funktioner som Ledelsessekretariat og Økonomi samt afdelingen Kommunikation & Public Affairs. Som noget nyt oprettes en fjerde tværgående afdeling med fokus på medlemsforhold.

 

- Hver dag arbejder alle kollegaer i Forsikring & Pension dedikeret for og med medlemmerne. Men vi vil endnu tættere på hvert enkelt af vores medlemmer. Vi skal i højere grad forstå, hvad hvert enkelt selskab strategisk er optaget af, og vi skal have styrket fokus på, hvordan vi kan skabe bedst mulig samlet værdi for hvert enkelt medlem, siger Kent Damsgaard.

 

Til at facilitere dette arbejde opretter vi en ny afdeling for Medlemsforhold. Til at stå i spidsen for afdelingen har Forsikring & Pension udnævnt Jacob Nisgaard Larsen til underdirektør for afdelingen med direkte reference til den adm. direktør.

 

- Det handler om at få en tættere, løbende dialog på alle niveauer og at styrke det daglige samspil mellem det enkelte selskab og os som brancheorganisation. Det handler også om at modernisere og styrke vores udvalgsstruktur. Jacob har gennem mange år i Forsikring & Pension vist den helt rigtige tilgang med stort engagement og iderigdom, og jeg er overbevist om, at Jacob er den rette til at drive os fremad på dette felt, siger Kent Damsgaard.

 

 

 

Forsikring & Pensions nye organisationsdiagram, der træder i kraft 3. december 2020

Per Geckler Møller tiltræder senest 1. februar 2021

 

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
+45 25 85 32 16