Tema
Debat

Ny løsning giver kvalitetsløft og ensartethed i tal for den enkelte danskers omkostninger til pension

28. dec. 2021
F&P og pensionsselskaberne er blevet enige om, at eksterne revisionsfirmaer for året 2022 og frem skal revidere selskabernes omkostningsregnskaber. Endvidere har branchen også gældende for 2022 og frem styrket opgørelsen af investerings-omkostninger – og ensartetheden heraf - ved fx ejendomme, private equity og infrastruktur

Pensionsbranchen giver den enkelte dansker mulighed for at se afkastet på sin pensionsordning, forventet udbetaling, risiko og omkostninger. En ny opdatering af F&P’s omkostningshenstilling betyder yderligere forbedringer for kunderne om omkostningsoplysninger. Det gælder for den såkaldte Årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og Årlig Omkostning i pct. (ÅOP).

 

- Alle pensionskunder skal mindst én gang om året have oplyst det beløb, det koster at have en pensionsordning hos vores medlemmer. Med tiltagene giver vi et yderligere kvalitetsløft af de tal til gavn for opsparerne – opgjort ens på tværs af selskaber, siger vicedirektør Jan V. Hansen.

 

Fremover skal eksterne og uafhængige revisionsfirmaer revidere selskabernes omkostningsregnskab og holde det op mod F&P’s omkostningsomstilling. Kravet om revision gælder fra 2022.

 

- Vi øger kontrollen med selskabernes omkostningsopgørelser og forbedrer dermed samlet set kvaliteten. Branchen er blevet enig om, at de uafhængige revisionsfirmaer fremover skal revidere omkostningstallene fra selskaberne, siger Jan V. Hansen

 

Endvidere er metoden til beregning af investeringsomkostninger i alternative investeringer forbedret på flere punkter.

 

- Investeringsuniverset er blevet mere kompleks i de senere år, og en større andel af pensionsopsparingen er investeret i alternative investeringer som fx ejendomme, private equity og infrastruktur Det har med-ført behov for mere avancerede beregningsmetoder, så vi er sikre på, at kundernes omkostninger bliver opgjort rigtigt, uanset i hvilket selskab de er kunder. Derfor har vi styrket beregningsmetoderne, siger Jan V. Hansen.

 

For en del af disse investeringsomkostninger bruges standardberegne-de satser fastsat af en ekstern sagkyndig. F&P vurderer, at omkring 10 pct. af de samlede omkostninger for alle danske pensionskunder vil være opgjort på basis af standardberegnede satser. Resten vil være baseret på kundernes faktiske omkostninger.

 

- Vi bruger fremover standardberegnede satser, der er fastsat af en ekstern sagkyndig, i en del af beregningen. Det gør vi, fordi de giver et mere retvisende billede end faktiske omkostninger. En del af de faktiske omkostninger kan nemlig reelt ikke fremskaffes og risikerer dermed at blive undervurderet. Eller omkostningerne kan først fremskaffes meget sent. Men også vigtigt at understrege, at vores foreløbige opgørelser viser, at gennemsnitligt 90 pct. af omkostningerne, der angives, vil være de faktiske siger Jan V. Hansen.

 

De nye tiltag gælder fra 1. januar 2023, dvs. for ÅOK/ÅOP for 2022, som kunderne får oplyst af selskaberne i første halvår 2023.

 

De oplysninger, som omkostningshenstillingen regulerer, er:

  • De samlede omkostninger i alt (ÅOK og ÅOP)
  • De samlede administrationsomkostninger
  • De samlede investeringsomkostninger
  • Betaling for sikkerhed (risikoforretning og garantibetaling)
  • Omkostninger til forsikringsformidling

 

 

Omkostningsoplysninger


Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.