Tema
Debat

Kommissionens Digital Finance-strategi skal bringe EU i den digitale førertrøje

24. sep. 2020
Kommissionen har i dag lanceret sin ”Digital Finance Strategi” og dermed sit arbejdsprogram for digitale initiativer på det finansielle område for de kommende fire år. Strategien indeholder en lang række initiativer af interesse for den danske forsikrings- og pensionsbranche.

Et af hovedområderne i strategien er ”Open Finance”, der handler om at skabe gode rammer for øget datadeling i den finansielle sektor.

- Hovedopgaven for Kommissionen bliver at skabe bedre rammer for datadeling og understøtte den innovative kraft, der er i data-partnerskaber mellem den finansielle sektor og andre brancher. Skrækscenariet er endnu mere kompleks lovgivning. Her er PSD II-tankegangen med tvungen datadeling, og hvor tilsynene decideret skal godkende selskabernes API-struktur, ikke en model til efterlevelse. Vi vil jo gerne sikre, at vi på baggrund af europæiske værdier bliver en digital vinderregion, når det kommer til data, siger afdelingsleder i Forsikring & Pension Jacob Nisgaard Larsen.

- Kommissionen viser med strategien, at EU har store ambitioner om at tilpasse rammevilkårene for digitalisering og nye teknologier på det finansielle område. Samtidig er der stort fokus på at sikre forbrugernes rettigheder i en verden, hvor de digitale muligheder vokser og data i stigende grad anvendes kommercielt. Og det er helt essentielt for forsikrings- og pensionsbranchen i Danmark, at gode rammevilkår og forbrugersikkerhed går hånd i hånd, udtaler Jacob Nisgaard Larsen.

En anden vigtig prioritet for den danske forsikrings- og pensionsbranche er kunstig intelligens. Der kommer selvstændig AI regulering i 2021, men Kommissionen vil udarbejde særlige vejledninger for den finansielle sektors brug af kunstig intelligens. Og her har Forsikring & Pension meget at byde ind med.

- Det er helt afgørende for os, at der skabes klarhed om reglerne, så man understøtter den finansielle branches brug af teknologien bedst muligt. Derfor bakker vi også op om Kommissionen ønske om at understøtte det nye finansielle økosystem ved at sikre en fair regulering af alle aktører på området ud fra princippet ”samme aktivitet, samme risiko, samme regulering.” Det er rigtig gode toner, siger Jacob Nisgaard Larsen.

- Samtidig glæder det os, at Kommissionen lægger op til løbende at evaluere lovgivningen på det finansielle område, så de regulatoriske rammevilkår understøtter innovation og udviklingen af digitale forretningsmodeller i branchen. Det er den bedste måde at sikre, at lovgivningen følger med tiden, siger Jacob Nisgaard Larsen.

Derudover indeholder strategien en række andre initiativer, hvor Forsikring & Pension vil følge udviklingen. Det gælder både nye rammer for digitale identiteter på tværs af EU, nye rammevilkår for blockchain, bedre muligheder for brug af cloud outsourcing m.v. Der er samtidig fokus på at styrke sektorens digitale operationelle modstandskraft, når forretningen i højere grad bliver digital.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Medlemmer

Jacob Nisgaard Larsen

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)