Tema
Debat

Klimaplan sætter strøm til den grønne omstilling

20. dec. 2020
Regeringen sætter i sin klimaplan den helt rigtige retning ved at sætte fart under elektrificeringen af Danmark. Grøn el er nemlig helt afgørende for at reducere CO2-udslippet og dermed i en succesfuld grøn omstilling. Planen kræver store investeringer i infrastruktur og udvikling af nye teknologier. Forsikring & Pension er klar med bidrag til, at Danmark kommer i mål med den grønne omstilling.

Regeringen har den 20. december offentliggjort sin ”Klimahandlingsplan 2020.” Planen er et omfattende katalog af tiltag og indeholder sektorstrategier og indikatorer for den grønne omstilling af affaldssektoren, transportsektoren, energisektoren, byggeriet og industrien samt tiltag målrettet inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund.

Gennemgående for planen er et øget fokus på el som energikilde, og det møder opbakning fra forsikring og pensionsbranchen.

- Regeringens klimahandlingsplan er ambitiøs, og den har lyttet til mange af de anbefalinger, der er kommet fra klimapartnerskaberne. Vi bakker fra forsikrings- og pensionssektorens side op om planen, og vi vil gerne kvittere for, at regeringen har fuldt vores anbefalinger, siger Jan V. Hansen, vicedirektør i Forsikring & Pension.

Regeringen tager i 2021 ifølge planen hul på forhandlinger om meget store og vigtige områder inden for den grønne omstilling. Det gælder strategi for elektrificering af Danmark, den grønne infrastrukturplan og en samlet strategi for udviklingen af Power-to-X samt lagring af CO2.

- Regeringen lægger op til, at Folketingets partier skal træffe nogle meget store og investeringstunge beslutninger i 2021 om elektrificeringen i Danmark. Klimapartnerskabet for finanssektoren anbefalede i sin rapport, at der skal investeres for op mod 600 mia. kr. i de kommende år, for at planen kan lykkes. Vi vil i dialog med regeringen og partierne om, hvordan de bedst mulige rammevilkår kan skabes, så vi sikre rentable investeringer”, siger Jan V. Hansen.

Udover elektrificering peger planen også på energieffektivisering af ejendomsmassen. Det er pensionsselskaberne allerede godt i gang med, samtidig med at forsikringsselskaberne vil øge forebyggelsesindsatsen for at mindske klimabelastende skadesudbedringer.

Den danske pensionsbranche har på verdensplan foreløbigt investeret 176 mia. kr. i grønne investeringer og forventer samlet at bidrage med 350 mia. kr. frem mod 2030.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)