Tema
Debat

Hvordan sikrer vi de arbejdsskaderamte et godt arbejdsliv?

8. dec. 2020
Indlæg bragt på Altinget.dk

Af Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension

Det danske arbejdsskadesystem mangler fokus på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet for de personer, der har været ude for en arbejdsskade. Det skal der gøres op med. For livskvaliteten for den arbejdsskaderamte øges, når tilknytningen til arbejdsmarkedet styrkes.
Hen over efteråret har ministeren og beskæftigelsesordførerne deltaget i temadrøftelser om arbejdsskadesystemet. Temadrøftelserne har til formål at skabe en fælles forståelse hos ordførerne for arbejdsskadesystemet anno 2020. Den tredje og sidste af drøftelserne, handler om fastholdelse.

Arbejdsskadesikringsloven har i dag alene fokus på de arbejdsskaderamtes ret til godtgørelse og erstatning. Vi skylder de arbejdsskaderamte mere end det. Vi skylder dem, at alle bidrager mest muligt til, at de bevarer eller genvinder tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Fremtrædende fokus på fastholdelse
Derfor mener vi i Forsikring & Pension, at de arbejdsskaderamtes muligheder for at bevare arbejdsmarkedstilknytningen skal have en fremtrædende plads i arbejdsskadesystemet. Et sådant fokus skal tænkes sammen med den øvrige relevante lovgivning og give de rette incitamenter for både de arbejdsskaderamte, selskaber, arbejdsgivere og kommuner til at arbejde i samme retning.

I dag er et af det største problem, at vi ikke ved, hvad der virker. Hvordan skal vi sikre, at alle arbejder i samme retning, når vi ikke ved, hvilke tiltag der bringer de arbejdsskaderamte i den rigtige retning? Det har vi også et bud på:

For at skabe det bedst mulige grundlag for at hjælpe de arbejdsskaderamte med at få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, er der derfor behov for tilvejebringelse af ny statistik og viden på området. Vi foreslår derfor, at:

  • Der systematisk og kontinuerligt indsamles statistik, som viser, hvordan det går med at få de arbejdsskaderamte tilbage i arbejde.
  • Et analysesamarbejde mellem branchen og Arbejdstilsynet, hvor man – ved hjælp af anonymiserede individdata fra selskaber og data fra Danmarks Statistik – undersøger, hvad der sker med de arbejdsskaderamtes arbejdsmarkedstilknytning over tid.
  • Arbejdsskadesikringsloven indrettes, så de arbejdsskaderamte i et eller andet omfang kan få dækket udgifter til omskoling eller andre indsatser, hvis de kan bidrage til fastholdelse af arbejdsmarkedstilknytningen.

Alle de nævnte forslag til forbedringer af fastholdelsesindsatsen har til formål at skabe grundlaget for, at alle kan arbejde målrettet for, at de arbejdsskaderamte kommer godt videre i livet. Til gavn for den enkelte arbejdsskaderamte, og til gavn for samfundet som helhed. Det skylder vi hinanden.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Pension & Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)