Tema
Debat

Forsikring & Pension: Højeste antal førtidspensionister i tre år

17. sep. 2021
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2. kvt. 2021 var 229.790 førtidspensionister. Udviklingen understreger behovet for, at regeringen i udspillet ’Danmark kan mere I’ foreslår at afskaffe ægtefællemodregning for erhvervs-indkomst for folke-, senior- og førtidspensionister. Opgøret med modregning vil øge arbejdsudbuddet og sikre, at det for næsten alle altid kan betale sig at spare op til pension.

I regeringens udspil ’Danmark kan mere I’ foreslås det at afskaffe ægtefælle-modregning for folke-, senior- og førtidspensionister. Forslaget betyder, at pensionister ikke går ned i ydelse, når deres ægtefælle er i arbejde. Behovet for den ændring bliver kun større i takt med, at der bliver flere og flere førtidspensionister, mener F&P.

 

- Der er nu knap 230.000 førtidspensionister. Det er det højeste antal i næsten tre år. Det skyldes, at der er indført seniorførtidspension med mere lempelige visitationskrav. Samtidig betyder den højere folkepensionsalder, at der er en mindre afgang fra førtidspension end tidligere, siger analysechef i Forsikring & Pension Andreas Østergaard Nielsen.

 

Analysechefen peger på, at modregningsregler i dag betyder, at ægtefæller til førtidspensionister får mindre incitament til at blive i job.

 

- Lige nu er både private virksomheder og offentlige arbejdspladser hårdt ramt af mangel på medarbejdere. Derfor er det et stadigt stigende problem, at ægtefællerne til førtidspensionister bliver straffet økonomisk for at blive i job. Og jo flere førtidspensionister, vi får, jo større bliver problemet, siger analysechefen.

 

Ifølge F&P er der en stor gevinst for samfundet og den enkelte ved regeringens udspil om at afskaffe ægtefællemodregning for folke-, senior- og før-tidspensionister, så aldersopsparing kan bruges af langt flere arbejdende danskere uden risiko for, at der sker modregning i ægtefællens offentlige ydelse.

 

- I dag kan man risikere, at aldersopsparing medfører modregning i offentlige ydelser hos andre i husstanden fx førtids- og folkepensionister. Det har hidtil gjort det svært fuldt ud at udnytte potentialet i aldersopsparing. Med regeringens forslag vil lønmodtagere i over 50.000 husstande kunne spare op i aldersopsparing uden, at der sker modregning i en ægtefælles folke-, senior- og førtidspension, slutter Andreas Østergaard Nielsen.

Se tallene fra Danmarks Statistik


Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Afdelingsleder
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.