Tema
Debat

Gravide skal ikke forskelsbehandles

20. okt. 2020

For et år siden blev vi af Finanstilsynet gjort opmærksomme på, at der var udfordringer på ligebehandlingsområdet. Vi tog i den forbindelse straks initiativ til at få løst de udfordringer, som tilsynet pegede på. Det handlede om, at flere gravide kvinder har oplevet at blive ulovligt forskelsbehandlet, når de ville gøre brug af deres sundhedsforsikringer.

Forsikring & Pension har haft en god dialog med både Finanstilsynet og Institut for Menneskerettigheder for at få løst problemerne, og vi har netop udarbejdet en juridisk vejledning, der klart fortæller, hvordan selskaberne skal forholde sig i fremtidige situationer.

Men der har desværre været sager, hvor kunder har fået afslag på hjælp, som de efter de gældende regler var berettigede til. Derfor opfordrer Forsikring & Pension til, at alle selskaber, der har haft forsikringsbetingelser i strid med ligebehandlingsloven, ikke kun justerer fremadrettet, men også aktivt tager fat i kunder, der på grund af graviditet har fået afslag på ydelser.

Vi har en forventning om, at vores medlemmer ved individuel kommunikation orienterer eventuelle berørte kunder, der kan have oplevet ulovlig forskelsbehandling.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Pension og Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.