Tema
Debat

Gør verdens bedste pensionssystem bedre

7. aug. 2020
Debatindlæg bragt på Altinget.dk

Af Per Bremer Rasmussen, adm. direktør, Forsikring & Pension

Trods de store udfordringer, Corona-epidemien forårsager, har regeringen også fokus på andre politikområder. I Beskæftigelsesministeriet forbereder man forsat, hvad en kommende kommission for tilbagetrækning og nedslidning skal se på. Kommissionen er en udløber af Seniorpension-aftalen fra 2019, og forligskredsen bag aftalen skal præsentere et kommissorium for arbejdet i den kommende tid.

Man kan spørge, om det skulle være nødvendigt at se på det danske pensionssystem, som i dag er i verdensklasse. Men der er faktisk flere elementer, som vi fra branchens side ønsker at få sat under lup – uden at svække fundamentet.

Vi har i dag et godt samspil mellem de offentlige pensionsydelser, der hjælper med at sikre en fornuftig økonomisk bund for den enkelte pensionist, og de opsparingsbaserede pensioner, som vores branche repræsenterer. Det samspil sikrer en pensionistindkomst på et passende niveau i forhold til indkomsten som erhvervsaktiv og i forhold til individuelle ønsker til pensionisttilværelsen. Det betyder, at fattigdom blandt ældre stort set er et ukendt fænomen i Danmark til forskel fra mange lande, vi normalt sammenligner os med.

Tilbage i 2006 blev Velfærdsforliget vedtaget med bred politisk opbakning, det danner stadig baggrund for den stigende folkepensionsalder, som følger udviklingen i danskernes gennemsnitsalder. Beslutningen er en vigtig forudsætning for, at vi har råd til det velfærdssystem, vi har i dag, også om 10 og 20 år. Set med vores øjne kræver udviklingen mere fleksibilitet i pensionssystemet, end vi har i dag.

Danskernes har vidt forskellige ønsker til hvor længe de vil være på arbejdsmarkedet. Det kommer også til udtryk i en undersøgelse vi tidligere har fået lavet, der viser, at 25 procent af danskerne ønsker at trække sig fra arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen. En anden undersøgelse viser, at 1 ud af 3 danskere, der går på pension, gerne ville have arbejdet længere. Begge eksempler viser, at der er behov for mere fleksibilitet, end hvad der i dag er muligt.

Der er nemlig en række barrierer, som mindsker fleksibiliteten både før og efter folkepensionsalderen. Man kan f.eks. ikke fortryde påbegyndelsen af udbetaling af ratepensioner, hvis man efter folkepensionsalderen ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet igen. Tilbagetrækningsbeslutningen er for de fleste en enten-eller-beslutning – for mange vil en mere glidende overgang til pensionstilværelsen være at foretrække. Går man ned i tid før folkepensionsalderen kan det være, at man har kræfter til at fortsætte arbejdet i flere år. Skruet rigtigt sammen kan det betyde at flere vil arbejde efter pensionsalderen. Øget fleksibilitet er derfor ikke i modstrid med øget arbejdsudbud, hvis flere år på arbejdsmarkedet opvejer det lavere årlige timetal.


Pension er et meget komplekst område, som mange danskere har svært ved at gennemskue. Derfor er der også behov for at sikre mere enkelhed i systemet, så vi kan indrette vores overgang til pensionisttilværelsen bedst muligt. Vi mener derfor, at en kommission også bør se på kompleksiteten i det offentlige pensionssystem og sikre, at det bliver bedst muligt sammentænkt med de opsparingsbaserede pensioner.

Beskæftigelsesministeren har netop meldt ud, at han vil gøre op med enten-eller princippet i tilbagetrækningsbeslutningen blandt andet ved at skabe mere enkle regler. Det er gode toner. Han vil også arbejde for at nedbryde de barrierer, der forhindrer den fleksibilitet med hensyn til pension, som mange ønsker sig. Det støtter vi fuldt ud op om, helt konkret ønsker vi, at en kommende kommission bør:

  • se på mulighederne for at øge fleksibel tilbagetrækning både før og efter folkepensionsalderen
  • komme med forslag til at forenkle kompleksiteten i det offentlige pensionssystem og i reglerne, der gælder for private pensioner
  • sikre det bedst mulige samspil mellem de forskellige søjler i pensionssystemet, så det altid kan betale sig at spare op til pension

Fra Forsikring & Pension ønsker vi, at den kommende kommission får de bedste betingelser for at lave deres arbejde, og vi stiller os selvfølgelig til rådighed med vores ekspertise, undersøgelser, tal og analyser.

Vil du modtage vores nyheder på mail?