Tema
Debat

Gode intentioner om flere billige boliger må ikke hæmmes af detailregulering

12. okt. 2021
F&P kommentar: Med dagens boligudspil sætter regeringen et godt fokus på vigtigheden af, at der er nok boliger, som borgerne har råd til – også i de større byer. Forsikring & Pension kvitterer for udspillet, men opfordrer regeringen til at luge ud i enkelte forslag, hvor reguleringen bliver så byrdefuld, at den kan føre til færre investeringer i nye boliger.

Med dagens boligudspil sætter regeringen et godt fokus på vigtigheden af, at der er nok boliger, som borgerne har råd til – også i de større byer. Forsikring & Pension kvitterer for udspillet, men opfordrer regeringen til at luge ud i enkelte forslag, hvor reguleringen bliver så byrdefuld, at den kan føre til færre investeringer i nye boliger.

 

- De danske pensionsselskaber spiller en nøglerolle, når det handler om at investere i og udvikle områder i bymidter og ved havnefronter, som tidligere lå ubrugte og henfaldne hen. Vi vil meget gerne drøfte med regeringen, hvordan vi i endnu højere grad kan bane vejen for flere boliger – herunder også understøtte flere almennyttige boliger, siger adm. direktør Kent Damsgaard, Forsikring & Pension.

 

Rammerne skal være kendte

I F&P tager branchen konstruktivt imod forslaget om, at kommunerne skal have mulighed for at kunne stille krav om i lokalplaner, at mindst 33 pct. af boligmassen i nye boligområder skal være almene boliger.

 

- Det afgørende for pensionsselskaberne, som jo investerer på vegne af de danske pensionskunder, er, at rammerne for investeringerne er kendte fra starten. Vi er vant til at samarbejde og udvikle sammen med de almennyttige boligselskaber, og det gør vi også meget gerne i endnu højere grad, hvis rammerne er rigtige, siger Kent Damsgaard.

 

Han advarer dog mod et konkret forslag i udspillet om, at kommunerne skal kunne stille detailkrav om rækkefølgen for, hvornår de forskellige boligtyper bliver bygget.

 

- Der er allerede i dag krav om, at vores selskaber skal have et samarbejde i stand med en almennyttig boligforening, inden de ansøger om byggetilladelse, så processen kommer godt fra start. Men det vil simpelthen være for byrdefuldt og indgribende, hvis kommunen skal diktere, hvornår i processen, de enkelte boliger bliver bygget. I sidste ende kan det betyde, at det bliver mindre attraktivt at investere danskernes pensionspenge i flere nye boliger, siger Kent Damsgaard.

 

Han opfordrer til en fælles dialog om, hvordan der kan ryddes op i benspænd, som i dag kan stå i vejen for investeringer i almennyttige boliger.

 

- Pensionsselskaberne og de almene boligselskaber oplever ofte, at ansøgningsprocesserne er så tunge og detaljerede, at det er ekstremt omkostningstungt at bygge nyt. Det rammer de almene boliger særligt hårdt, når de i udgangspunktet skal være billigere. Her vil vi opfordre regeringen til en dialog om, hvordan vi rydder ud i dyrt byggebureaukrati – frem for at indføre nyt, siger Kent Damsgaard.

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.