Tema
Debat

Forsikringsselskaber åbner op for tjek af svindelundersøgelser

25. sep. 2020
Forsikring & Pension udvider nu kodekset for særlige undersøgelser i forsikringssager. Det betyder, at myndigheder kan kigge forsikringsselskaberne i kortene, fx når personobservation bruges ved mistanke om forsikringssvindel.

Brancheorganisationen udvider det fælles kodeks for særlige undersøgelser i forsikringssager for at undgå, at kunder i forsikrings- og pensionsselskaberne uberettiget bliver udsat for undersøgelsesmetoder, som kan virke krænkende.

Det udvidede kodeks indebærer, at forsikringsselskabernes procedurer ved særlige undersøgelser skal være skriftlige og tilgængelige for myndighederne.

Det skal fremgå, hvem der må beslutte, at en særlig undersøgelse sættes i gang, hvem der må foretage undersøgelsen, hvilke kompetencer vedkommende skal have, samt krav om dokumentation. I kodekset understreges, at mindre indgribende undersøgelsesmetoder skal bruges, før end fx en personobservation sættes i gang.

- Retningslinjerne skal sikre, at myndigheder kan kigge selskabet i kortene og kontrollere, om de undersøgelseskridt, det enkelte forsikringsselskab tager, er velbegrundede og inden for rammerne af kodeks, siger vicedirektør Thomas Brenøe, Forsikring & Pension.

 

Kodeks på baggrund af dialog

I medierne var der tidligere på året historier fremme, der byggede på oplevelser hos personer, som er blevet observeret i forbindelse forsikringsselskabers forsøg på at afsløre forsikringssvindel.

Det skabte utryghed. I løbet af sommeren har vi derfor mødtes med en række af de personer, der medvirkede i mediehistorierne for at lytte til deres opfattelse af forsikrings- og pensionsselskabernes adfærd på området. Vi har også haft møder med vores medlemmer, forbrugeradvokater og facebookgrupper, siger Thomas Brenøe. 

- På den baggrund har vi udvidet og ændret vores kodeks for at sikre en bedre balance, så vi undgår, at uskyldige kunder kommer i klemme, men samtidigt bevarer muligheden for at bekæmpe forsikringssvindel.

Han understreger, at brugen af personobservationer ikke kan undværes i kampen mod forsikringssvindlerne. Forsikringsselskaberne støder på så grove eksempler på forsikringssvindel, at det må stoppes. Og her kan personobservationer være den eneste udvej for at undgå at selskabet og de lovlydige kunder bliver snydt.

- Vi har desværre mange videoklip, der viser personer, som i det skjulte arbejder sort, samtidig med at de snyder sig til en tilværelse som invalid, eller lyver om, at de kun kan komme omkring ved hjælp af krykker eller rollator og derfor får udbetalt meget store beløb for tab af erhvervsevne.

 

Personobservation sidste udvej

Personobservationer må kun bruges, når der er særlig velbegrundet mistanke om, at en kunde har løjet eller fortiet afgørende oplysninger i forbindelse med en erstatningsudbetaling.

- Personobservationer er sidste mulighed for at afsløre forsikringssvindel. Personobservationer må ikke på nogen måde virke truende over for kunden og heller ikke foregå, så det bliver klart for andre, at der finder en observation sted, siger Thomas Brenøe.

Selskabet skal orientere kunden om observationen på en ikke-konfronterende måde. Kunden skal kunne få adgang til det indsamlede materiale og have mulighed for at kommentere og rette eventuelle misforståelser og fejl, inden selskabet har lagt sig fast på en endelig fortolkning af sagens fakta.

 

Formålet med kodeks

Kodekset skal sikre et højt etisk niveau, så kunderne kan have tillid til, at selskaberne kun bruger undersøgelsesmetoder, der er rimelige i forhold til sagens omfang, og som i mindst muligt omfang er til gene for kunden.

- Kodekset skal også sikre, at forsikrings- og pensionsselskaberne kan sætte de nødvendige særlige undersøgelser i gang for at bekæmpe forsikringssvindel, herunder også at bruge personovervågning, når der er velbegrundet mistanke om, at kunden ikke taler sandt, siger Thomas Brenøe.

 

Fakta om forsikringssvindel

  • Forsikringssvindel betales af de lovlydige kunder via højere forsikringspræmier end nødvendigt
  • Meget forsikringssvindel bliver aldrig opdaget
  • Selskaberne bruger sjældent personobservationer: 58 gange i 2019
  • Epinion-undersøgelse: Danskernes synes ikke, at forsikringssvindel er i orden, og forsikringsselskaberne skal gøre, hvad de kan, for at bekæmpe den

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Thomas Brenøe

Vicedirektør, cand.jur.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)