Tema
Debat

Forsikrings- og pensionsbranchen vedtager fælles målestok for klimaaftryk

9. sep. 2021
De danske forsikrings- og pensionsselskaber er i fuld gang med at reducere deres klimaaftryk. Nu har branchen vedtaget fælles målepunkter for CO2-udledningen fra investeringsaktiver, skadesforebyggelse, aktivt ejerskab og brug af papir i hverdagen.

I slutningen af 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, der skulle komme med konkrete anbefalinger til, hvordan dansk erhvervsliv kunne bidrage med at nå Danmarks 70 pct.-mål for udledningen af drivhusgasser i 2030.

 

Den finansielle sektors klimapartnerskab bliver ledet af Torben Möger Pedersen, adm. direktør for PensionDanmark. Anbefalingerne rettede sig både mod regeringen og branchen selv. Nu er hele forsikrings- og pensionsbranchen klar med konkrete målepunkter for egne klimaløfter.

 

- Det er fuldstændig afgørende for at komme i mål med vores klimaambitioner, at vi har helt klare – og fælles – målepunkter for indsatsen. Siden vi afleverede vores anbefalinger til regeringen, har vores branche arbejdet målrettet med at udarbejde en branchehenstilling, der kan hjælpe med at skabe transparens om vores mål for kundernes klimaaftryk, vores involvering med kunder og projekter, bæredygtighed i vores forretningsmodeller og reduktion af egen udledning, siger Torben Möger Pedersen.

 

- Man får det, man måler på – det gælder bestemt også vores indsats for klimaet. Derfor er det så vigtigt og positivt, at vi nu har vi fået skabt konsensus om valg af målemetoder og kvalitetssikring for vores arbejde i branchen for den grønne omstilling, siger Torben Möger Pedersen.

 

Branchens fremtidige rapportering skal bidrage til at styrke troværdigheden og skabe sammenlignelighed på tværs af selskaberne. Det er over hele linjen, at der fremover skal måles på klimaaftryk. Der skal bl.a. sættes mål for og monitorere reduktion af kundernes CO2-aftryk i investeringerne og aktivt ejerskab skal hjælpe med have fokus på klimatilpasninger. Desuden skal arbejdet med at integrere bæredygtighed styrkes i hele branchen.

 

- Det er en stor opgave, når vores selskaber bl.a. skal opgøre den totale CO2-udledning fra den samlede beholdning af investeringsaktiver og fx rapportere om ejendomsinvesteringers bæredygtighed. Men vi er optaget af at nå i mål med vores målsætning om at reducere CO2-udledningen, og derfor har det været så vigtigt også at få en fælles målestok på plads, fortæller Kent Damsgaard, adm. direktør i Forsikring & Pension.

 

- Vi skal alle sammen bidrage til at bekæmpe de globale klimaforandringer, og vi går nu forrest som branche og skaber transparens om vores klimatryk. Vi er landets største investorer, og det forpligter os naturligvis, og derfor har vi udarbejdet en branchehenstilling, der både ser på vores daglige papirfor-brug, om vi kører lavemissionsbiler og så de store elementer som vores in-vesteringsområder. Samtidig har forsikringsselskaberne et stort fokus på, at energiforbedringer, skadeforebyggelse og andre grønne tiltag indgår som en vigtig del af dialogen med kunderne, fortælle Kent Damsgaard.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.