Tema
Debat

Forsikring & Pensions anbefalinger til en arbejdsskadereform vil gavne den enkelte dansker

17. sep. 2020
En omfattende og nødvendig reform af arbejdsskadesystemet har været undervejs, siden Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister i 2013.

Nu ser det langt om længe ud til, at der bliver lagt handling bag ordene, og reformen kommer. I løbet af efteråret afholder beskæftigelsesministeren og folketingets beskæftigelsesordførere tre temadrøftelser, som efter alt at dømme skal munde ud i et forhandlingsforløb i starten af 2021.

Temadrøftelserne skal give minister og ordførere en fælles forståelse af de problemstillinger i det nuværende system, som de skal finde løsninger på.

Deltagerne vil blive præsenteret for en gennemgang af systemet, som dækker alt fra sagsbehandlingstider til systemforenkling over fastholdelse på arbejdsmarkedet og bedre ressourceudnyttelse. Til hver af drøftelserne står Forsikring & Pension klar med anbefalinger til forbedring af systemet baseret på input fra vores medlemsselskaber, som er i daglig kontakt med systemet på godt og ondt.

- Vi håber, at politikerne vil være lyttende og bruge vores omfattende erfaring på området til at forbedre systemet. Det vil være til gavn for vores medlemmer, arbejdsskadesystemets andre aktører og vigtigst af alt de danskere, som er blevet ramt af en arbejdsskade og derfor befinder sig i en meget udsat position økonomisk såvel som helbredsmæssigt”, udtaler Karina Ransby, underdirektør i Forsikring og Pension.

Forsikring & Pensions konkrete forslag til forbedring af systemet vil blive offentliggjort løbende i forbindelse med afholdelsen af temadrøftelserne. Vi har allerede skrevet til beskæftigelsesordførerne for at fortælle, hvordan forsik-ringsselskaberne oplever systemet i dag.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Pension & Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)