Tema
Debat

Forsikring & Pension underskriver appel om ny folkesundhedslov

5. nov. 2020
Sundhed skal have et langt større fokus hos politikere og tænkes ind alle steder, hvor det er relevant. Derfor er Forsikring & Pension medunderskriver på en bred appel til regeringen og resten af Folketinget om at indføre en ny folkesundhedslov. 57 organisationer bakker op om Danske Regioners initiativ, der skal skabe et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark.

De seneste tal fra den Nationale Sundhedsprofil viser, at det går tilbage med danskernes generelle helbred. Det kalder på nye initiativer, hvor sundhed tænkes endnu bredere, end det er tilfældet i dag. Sådan lyder det fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

- Det er i alles interesse, at vi får et sundere Danmark, så færrest muligt danskere bliver syge eller nedslidte. Det er et fokus, forsikrings- og pensionsbranchen hele tiden har og arbejder med. Det er vigtigt, at alle danskere kan have et sundt arbejdsliv og en høj livskvalitet i det hele taget. Derfor skal vi blive meget bedre til at tænke sundheds- og forebyggelsesindsatser ind på alle de områder, hvor det giver mening, udtaler Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

Folkesundhedsloven skal være en politisk løftestang til at finde og bruge de rette virkemidler og prioritere de tiltag, der skaber mere folkesundhed for alle – den skal ikke skabe mere bureaukrati. Ofte medfører traditionel silotænkning, at man i ministerier, hos offentlige institutioner og private aktører ikke sammentænker indsatserne på sundhedsområdet. Det skal være slut nu.

Forsikrings- og pensionsbranchen arbejder dagligt med både forebyggelse, behandling og fastholdelse af danskere på arbejdsmarkedet, når de har været syge eller udsat for skader, der i en periode holder dem uden for arbejdsmarkedet. I dette arbejde er der mange naturlige krydspunkter med fx det offentlige system.

- Desværre må vi konstatere, at det kræver et godt helbred at være syg, og det kan være svært at finde rundt i de forskellige systemer, som ikke samarbejder. Eksempelvis oplever vi, at nogle forsikringsselskaber i arbejdsskadesager knytter en kontaktperson på den skadelidte og deltager i møder med kommunen og arbejdspladsen for at bygge bro mellem de forskellige dele af systemet. Når en borger bliver syg, er det sidste vedkommende kan overskue at skulle agere mellemmand mellem forskellige systemer. Her skylder vi, at samspillet kører gnidningsfrit, så borgeren får den bedste hjælp hurtigst muligt, siger Karina Ransby.

En ny folkesundhedslov kan hjælpe alle aktører, der har med danskernes sundhed at gøre, til at tænke på tværs og mere ud af boksen, lyder det fra Forsikring & Pension.

- Vi skal væk fra små, sporadiske initiativer, der i bedste fald overlapper – og i værste fald modarbejder – indsatser fra andre aktører, der egentlig alle vil det bedste for danskernes sundhed. Det kan gøres smartere, og derfor håber vi, at regeringen vil tage godt imod appellen og indføre en ny folkesundhedslov, afslutter Karina Ransby.

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Pension & Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)