Tema
Debat

Forbedring på vej med standardisering af data fra tredje-partsleverandører i Autotaks

2. jun. 2021
Standardisering af data i Autotaks er endnu et eksempel på, hvordan dialog mellem auto- og forsikringsbranchen højner kvaliteten i skadesopgørelsen. Forsikring & Pension skød ultimo 2020 et større arbejde i gang med at standardisere data fra tredjepartsleverandøren AZT og forbedre samspillet i lakprocessen. Formålet var at skabe et endnu bedre grundlag for den korrekte skadeopgørelse til gavn for kunderne i sidste ende.

Gennem en fælles indsats fra forsikrings- og autobranchen er Autotaks forbedret betragteligt på lakeringsdelen i skadesopgørelsen. Dels er vi nu ved at gøre op med tidligere tiders danske tilpasninger, så der opgøres efter internationale standarder med data fra AZT og Audatex. Dels er samarbejdet mellem værksted og lakerer styrket gennem muligheden for at dele en rapport fra værksted til lakerer for på den måde at kvalitetssikre opgaven for lakereren allerede fra starten af. Der er her tale om den nye Lak-rådgivningsfunktion i Autotaks.

 

Fortsat vejledende tider og priser

Det er fortsat samarbejdsaftalen mellem værksted og forsikringsselskab, som er afgørende for udformningen af skadeopgørelsen. Med udfasningen af de danske tilpasninger på lakområdet kan der være behov for en ny gennemgang af de grundlæggende aftaler. Det er særligt ændringer i forhold til beregningen af starttider, hvor de enkelte tider vil fremgå separat med mulighed for til- og fravalg samt sager med farveskift undervejs i processen, som automatisk bliver tillagt i det nye set-up.

 

Forsikring & Pension fortsætter naturligvis dialogen med autobranchen, værksteder, tredjepartsleverandører og egne medlemsselskaber med den ambition konstant at forbedre brugen og værdien Autotaks-systemet og derigennem højne kvaliteten i skadebehandlingen til gavn for brugerne og i sidste ende værkstedskunderne.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Jesper Hjorth Jespersen

Kommunikationskonsulent
+45 41 91 91 02