Tema
Debat

Finanstilsynet anerkender pensionsselskabers værdiansættelse af unoterede aktiver

18. dec. 2020
Finanstilsynet har offentliggjort undersøgelse af pensionsselskabernes værdiansættelse af alternative investeringer. – ”Selvfølgelig kan selskaberne forklare værdireguleringen af deres unoterede aktiver,” siger Jan V. Hansen, Forsikring & Pension.

Unoterede aktiver fylder mere og mere i pensionsselskabernes investerings-univers. Det skyldes bl.a., at deres værdi typisk er mere stabile end børsnoterede aktier samtidig med, at de giver et større afkast sammenlignet med traditionelle investeringer i obligationer. Det er klart i forbrugernes interesse, at en vis del af deres opsparing investeres på den måde.

Unoterede aktiver spænder meget vidt - over vindmølleparker til havs og på landjorden til energiforsyning, vejanlæg, havne og lufthavne, ejendomme og andet. Fælles for alternative investeringer er, at de ikke handles på et marked, hvor man dagligt kan aflæse værdien af de enkelte investeringer.

- Reglerne for værdiansættelse af unoterede aktiver indeholder væsentlige elementer af skøn. Der er rigtig mange forskellige aktivtyper, risikoprofiler og investeringsstrukturer. Pensionsselskabet må i stedet løbende værdiansætte på baggrund af udvikling i markedsforhold eller andre forhold ved den enkelte investering. I sidste ende er det ledelsen i de enkelte selskaber, der skal stå på mål for værdiansættelsen. Lovgivningen er meget klar på det punkt, siger vicedirektør Jan V. Hansen, Forsikring & Pension.

- Forsikring & Pension kvitterer for resultatet af Finanstilsynets temaundersøgelse om løbende værdiansættelser af unoterede aktiver i 2020. Det er positivt og forventeligt, at undersøgelsen ikke giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner, siger Jan V. Hansen.

 

- Selvfølgelig kan selskaberne forklare værdireguleringerne (reprisning) af deres unoterede aktiver, siger Jan V. Hansen


Selskaber opmærksomme på ændringer

Undersøgelsen omfatter private equity, kredit, infrastruktur og ejendomme. Aktivkategorierne udgjorde ca. en femtedel af selskabernes samlede investeringsaktiver ultimo 2019

Finanstilsynets undersøgelse viser, at selskaberne var opmærksomme på ændringerne i risikobilledet på de finansielle markeder i forbindelse med CO-VID-19. Og at selskaberne foretog vurderinger og værdireguleringer af de unoterede investeringer i marts.

Finanstilsynet anerkender forskellige forklaringer på, at selskaberne helt inden for lovens rammer kan værdiregulere deres unoterede aktiver med forskellige timing og udsving:

1. Der kan være forskelle i de underliggende aktiver i unoterede porteføljer og dermed også i værdiansættelsen. Forskellige lande og brancher har klaret sig vidt forskelligt under COVID-19 krisen. Finanstilsynet bemærker også, at mulig valutakursrisiko knyttet til projekterne kan være afdækket eller ej, hvilket også spiller ind på værdifastsættelsen af aktiverne

2. Værdiansættelsen af et unoteret aktiv skal ikke følge et ”lignende” markedsindeks 1 til 1. Et unoteret aktiv er netop ikke værdiansat på et marked.

3. Selskaberne skal ud fra loven, som er helt klar, værdiansætte ud fra deres vurdering af de selskabsspecifikke investeringers cash-flow, risikofor-hold og investeringsstrukturer.

4. I nogle selskaber kan kunderne træde ind og ud på daglig basis; i andre selskaber sker det på månedlig basis. Forskellige selskaber har derfor behov for forskellig frekvens for opdatering af værdiansættelsen i forhold til at undgå omfordeling mellem kunder

Forsikring & Pension vil gerne sikre forbrugerne så meget klarhed om de alternative investeringer som muligt. F&P arbejder sammen med selskaberne om brancheretningslinjer for transparens om:

1) Under hvilke markedsbetingelser, det enkelte selskab repriser sine unoterede aktiver

2) Hvordan selskabet repriser unoterede aktiver.

 

 

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)