Tema
Debat

Fælles model for CO2-måling – her er 11 anbefalinger fra tværgående samarbejde

25. mar. 2021

Grønt Erhvervsforum udpegede i september 2020 finanssektorens klimapartnerskab, der har Torben Möger Pedersen som formand, til at lede et projekt på tværs af alle 13 klimapartnerskaber med fokus på CO2-måling. Resultatet af arbejdet, hvor FinansDanmark har stået i spidsen bistået af F&P, er 11 anbefalinger, der viser vejen til en fælles metode for opgørelse af CO2-aftryk på tværs af alle brancher samt styrket og digitaliseret adgang til data.

 

I Danmark har vi en fælles målsætning om at reducere den danske CO2-udledning med 70 pct. i 2030 og en ambition om at bidrage til at nedbringe klodens CO2-udledning. For at lykkes har vi brug for et kompas at styre efter. Et fælles sprog og en fælles målestok.

Vi skal vide, hvor meget CO2 virksomhederne og det offentlige udleder, så vi kan sætte reduktionsmål, følge vejen mod målet og sende pengene i grønne projekter. Det handler om at kunne træffe grønnere valg. Der er stor efterspørgsel efter virksomhedernes CO2-data fra både myndigheder og markedet – og den stiger de kommende år med krav fra EU.

3 barrierer
Samarbejdsprojektet har identificeret tre barrierer for, at virksomhederne kommer i gang med at klimarapportere:

 

    • Mangel på ens metoder
    • Ingen standardiseret og digitaliseret adgang til klimadata
    • Utilstrækkelige digitale værktøjer, støtte og vejledning.


11 anbefalinger
På tværs af alle klimapartnerskaberne er der formuleret en fælles mission om at etablere en sammenhængende model for alle offentlige og private aktører, som gør det gennemsigtigt, nemt og standardiseret at opgøre, hente, bruge og udveksle data om CO2-udledning.

Vejen dertil er formuleret i 11 anbefalinger med konkrete forslag til initiativer rettet mod virksomheder, erhvervsorganisationer og regeringen, som kan fjerne barriererne, hjælpe virksomheder i gang med CO2-måling. Det kan bringe Danmark tættere på målet og understøtte en datadreven grøn omstilling.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.