Tema
Debat

EU’s stats- og regeringschefer sætter dataøkonomien i fokus

12. okt. 2020
Digitalisering var højt på dagsordenen , da EU’s stats- og regeringschefer var samlet i begyndelsen af oktober. Nu er konklusionerne på digitaliseringsområdet kommet frem, og statslederne gav deres fulde opbakning til Kommissionens digitaliserings strategier, der blev offentliggjort tidligere på året.

Det betyder, at EU fremover kommer til at opbygge en europæisk konkurrencedygtig dataøkonomi, samtidig med at de europæiske værdier opretholdes, og der forsat er et højt datasikkerhedsniveau. For at komme i hus med de ambitiøse tanker, kræver det, at data gøres lettere tilgængelige og muliggøre bedre muligheder for at dele data.

- Vi står midt i begyndelse af en digital guldalder, når det kommer til rammevilkår og lovgivning. De næste fem år bliver afgørende for, om vi får skabt velfungerende rammer og en succesfuld dataøkonomi i Europa. Udviklingen bliver helt afgørende for forsikrings- og pensionsbranchen, der i stigende grad har behov for at kunne lave accessorisk virksomhed og nye intelligente eller sensorbaserede forebyggelsesløsninger, fortæller afdelingsleder i Forsikring & Pension, Jacob Nisgaard Larsen.

For at kunne få succes med høj datasikkerhed og deling af data i fremtiden kræver det, at pålidelige, sikre europæiske cloud-tjenester. På den måde, kan man opretholde de høje europæiske regler og standarder for datasikkerhed. Derfor er det lovende, at der arbejdes med et forslag i Kommissionen om en EU-infrastruktur i en samlet cloud-infrastruktur.

- Cloud-tjenester bliver i høj grad en forudsætning for at skabe en succesfuld dataøkonomi, og det er positivt, at EU ønsker at skabe en Europæisk cloud-industri, men digitaliseringstoget venter ikke, så for at understøtte det brede europæiske erhvervsliv, er det vigtigt på det politiske niveau at have øjnene fast naglet til den bold, der handler om at sikre klare rammer for brugen af cloud-services i det eksisterende marked, fortæller Jacob Nisgaard Larsen.

For at få bedst glæde af fremtidens mange digitale muligheder, opfordrer Det Europæiske Råd til, at der udvikles en fælles EU-elektronisk identifikation (e-ID), som vi kender hjemmefra med vores NemID. Forsikring & Pension støtter arbejdet, men én fælles europæisk løsning er ikke vejen at gå.

- Det er en virkelig god ide at fremme brugen af e-ID på tværs af hele Europa. Men det er afgørende, at EU understøtter de højtudviklede nationale løsninger, som vi har i Norden og Holland, hvor vi er mange, mange år foran løsninger i andre lande. Vi må ikke ende i en situation, hvor vi får skabt en dårligere fælles europæisk version. Derfor bliver det vigtigt for Danmark og det øvrige Norden, at vi trækker på samme hammel og gør vores meget velfungerende løsninger til et forbillede, slutter Jacob Nisgaard Larsen.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Medlemmer

Jacob Nisgaard Larsen

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)