Tema
Debat

EU-kursskifte er en stor sejr for danske forbrugere

8. okt. 2021
EU-Kommissionen har fremlagt sit forslag til revision af reglerne for udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed i Europa – Solvens II. Kommissionens tidligere planer om at harmonisere nationale garantiordninger på forsikringsområdet er skrinlagt og er derfor ikke med i udspillet – og det er en kæmpe sejr for de danske forbrugere, mener F&P.

Hensigten med harmoniseringen var at sikre den samme beskyttelse af forbrugerne på tværs af EU, hvis et forsikringsselskab går konkurs. Men danske forbrugere er allerede i dag godt beskyttet af den danske Garantifond for Skadesforsikringsselskaber, og en europæisk ordning ville have stillet danske-forbrugere dårligere.

 

- Vi har i Danmark - desværre på baggrund af dyrekøbte erfaringer - fået etableret en velfungerende garantiordning med stor sikkerhed for de danske forbrugere. En europæisk løsning ville simpelthen medføre en forringelse af det beskyttelsesniveau, som vi i forvejen har i Danmark, siger Torben Weiss Garne, underdirektør i Forsikring & Pension.

 

Den danske garantiordning er vedtaget af Folketinget og skal aktiveres, hvis et skadesforsikringsselskab skulle gå konkurs. Den skal hjælpe eventuelle nødstedte danskere, hvis deres forsikringer falder bort.

 

- De danske erfaringer viser helt entydigt, at det fungerer bedst med en model, hvor garantifonden kun dækker risici i Danmark - men både i forhold til danske og udenlandske skadesforsikringsselskaber. Det sikrer, at danske forbrugere behandles ens af den danske garantifond - uanset hvor de har købt deres forsikring, fortæller Torben Weiss Garne.

 

Det er på dén baggrund, at F&P har arbejdet intenst over for Kommissionen og været i tæt dialog med de danske myndigheder om at få Kommissionen til at skrinlægge dens planer om en fælles europæisk løsning.

 

- Garantifonden har tidligere haft dårlige erfaringer med håndtering af konkurser i selskaber, der har haft aktiviteter i andre lande. Det var Husejernes Forsikringsagenturs konkurs, der var årsagen til, at Folketinget ændrede den danske lovgivning i 2019 for bedre at beskytte forbrugerne, fortæller Torben Weiss Garne.

 

- Vi har i Danmark afprøvet begge garantifondsmodeller, og Folketinget har valgt den model, der giver den bedst mulige forbrugerbeskyttelse for danske forsikringskunder. Det gør også, at dækningen er tilpasset de danske skades-forsikringsprodukter, så det er helt entydigt i forbrugernes interesse, at EU-forslaget bliver droppet, siger Torben Weiss Garne.

 

Også Forbrugerrådet Tænk har været fortalere for at fastholde den danske garantifondmodel.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Rammevilkår & EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.