Tema
Debat

Digital infrastruktur gavner danskerne

15. nov. 2018
Forsikring & Pensions årsmødet 2018

- Vores samfund er i den øverste liga inden for digital kommunikation, men vi kan blive bedre til det digitale samspil mellem myndigheder og forsikrings-og pensionsbranchen, eksempelvis når det handler om at udbetale borgernes erstatninger hurtigt og effektivt. Samtidig er det helt centralt, at værne om borgerens ret til medbestemmelse over, hvilke data der skal anvendes og deles, fortæller administrerende direktør i Forsikring & Pension, Per Bremer Rasmussen.

I dag er hele forsikrings- og pensionsbranchen samlet til årsmøde, hvor data og etik er øverst på dagsordenen. Branchen har altid brugt data til at vurdere og prissætte risici ud fra. Data er den nødvendige viden, der skaber forretning for selskabet og leverer økonomisk tryghed til forbrugeren. Men der er også bred enighed om, at ikke alt, hvad der er muligt, er godt. Det er omdrejningspunktet for årsmødet hvor branchen, politikere og eksperter ser på muligheder og udfordringer.

 - I dag lader vi ofte borgeren stå alene med ansvaret for at fremskaffe relevante oplysninger i en given sag. Det sker, fordi samfundet på den ene side er bange for at dele følsomme data, men på den anden side har indrettet samfundet på en måde, så de selvsamme data forudsættes brugt af både myndigheder, forsikringsselskaber og pensionskasser. Det kan være svært at blæse og have mel i munden på samme tid, men med god og sikker digitalisering kan vi sikre fuld kontrol over, hvad der deles og dermed være med til at sikre, at kun de allermest nødvendige data deles, fortæller Per Bremer Rasmussen. 

Forsikring & Pensions årsmøde har samlet en række danske og udenlandske oplægsholdere, der vil belyse og diskutere emnet fra forskellige vinkler, og både statsministeren, erhvervsministeren og innovationsministeren vil være tilstede.

Forsikring & Pension har fået udarbejdet en publikation der beskriver vejen mod en fælles dataetik. Læs den her.

Se hele programmet for årsmødet her

Vil du modtage vores nyheder på mail?