Tema
Debat

Ambitionen om en offentlig sektor i digital verdensklasse stopper før målstregen

1. okt. 2021
Der er mange gode anbefalinger fra regeringens digitaliseringspartnerskab. Men når det handler om en effektiv offentlig sektor, er der behov for et bredere fokus end stat, region og kommune. En effektiv offentlig sektor må ikke trække stikket, når borgeren skal videre fra de offentlige løsninger, mener Forsikring & Pension.

Forsikring & Pension ser rigtig mange gode takter i de 45 anbefalinger, som Digitaliseringspartnerskabet har lanceret i dag. En af ambitionerne i udspillet er, at Danmark skal have verdens bedste offentlige sektor.

 

- Der er god grund til at rose partnerskabets vision, som skal sikre en effektiv offentlig sektor i verdensklase ved fx at skabe et mere effektivt samspil. Men en effektiv offentlig sektor er også afhængig af et effektivt eksternt samarbejde. Derfor undrer det os, at de konkrete forslag til verdens bedste offentlige sektor stort set kun har fokus på stat, regioner og kommuner, siger vicedirektør Thomas Brenøe, F&P.

 

- En effektiv offentlig sektor må ikke lukke sig om sig selv og trække stikket, når borgeren forlader de offentlige løsninger. Derfor opfordrer vi til, at man hæver ambitionsniveauet og arbejder for en effektiv og åben offentlig sektor, som i langt højere grad indtænker sammenhængen mellem offentlige og private løsninger, siger Thomas Brenøe.

 

Vi skal undgå papirfælder

Udspillet lægger op til mere sammenhæng på tværs af sektorer og mere offentligt-privat samarbejde om de centrale it-komponenter i staten, men for at høste de digitale gevinster og tilbyde service af høj kvalitet til danskerne, savner Forsikring & Pension fokus på, at borgerne og virksomheder oplever sammenhæng, når de skal videre fra de offentlige løsninger.

 

Et eksempel på manglende sammenhæng på tværs er fx en borger, der skal have udbetalt erstatning for erhvervsevnetab og derfor skal videregive sine oplysninger fra de offentlige løsninger til et forsikringsselskab. Her oplever borgerne ofte, at den digitale brugerrejse kortsluttes, fordi dele af rejsen stadig foregår på papir og derfor kræver ”print og scan”.


- Udfordringen opstår, når de digitale løsninger ikke er tænkt videre end det offentlige. En effektiv offentlig sektor er også afhængig af et effektivt samarbejde og samspil med omverdenen. Borgerne får ganske enkelt en dårlige behandling og service, hvis vi ser den offentlige sektor som en isoleret enhed, siger Thomas Brenøe og tilføjer:

 

- Vi foreslår, at regeringen udarbejder en ambitiøs national datastrategi, der skal sikre, at både det offentlige og det private erhvervsliv får mulighed for at realisere de muligheder og gevinster, der ligger i digitalisering.

 

Mere konkret foreslår F&P, at indsatsen forankres hos én offentlig myndighed, der har ansvaret for at sikre bedre digital sammenhæng mellem det private og stat, regioner og kommuner.

 

Derudover bør der etableres et ”Dataforum” med forbillede i Regeringens Regelforum, hvor alle relevante aktører, der er involveret i borgerens digitale rejse på tværs af sektorer, skal inddrages for at sikre, at borgernes digitale rejse ikke stopper ved den offentlige sektor, men først slutter, når borgeren er helt i mål. 

 

 

 

Kommentarer til udvalgte forslag

 

Anbefaling 11: Modernisering af det offentliges digitale infrastruktur
Det er et stærkt forslag, som kan bidrage til, at det offentlige kan reducere sin tekniske gæld i gamle systemer – og dermed reducere udgifter til vedligehold og investere ”besparelsen” i udvikling, som høster digitale gevinster.

 

Men det er vigtigt, at puljen ikke er permanent. Den skal tilbyde en løsning i situationer, hvor myndigheder i dag sidder uløseligt fast, men udgangspunktet skal fortsat være, at vedligehold og udskiftning sker som et selvfølgeligt led af den daglige drift. Adgang til puljen må ikke blive et incitament til ”at lade stå til”.

 

Anbefaling 16: Det lette og trygge samtykke

Vi ser det som positivt, at det anbefales at udvikle en fælles samtykkearkitektur med tilhørende standarder og governance. For borgerne er muligheden for at få et samlet overblik over samtykker – med mulighed for at trække samtykker retur - et vigtigt element for at skabe tillid til brugen af data.

 

Vi ser det dog som centralt, at en sådan løsning udvikles i samspil med erhvervslivet, således at det allerede fra start tænkes ind, hvordan løsningen bedst muligt kan indeholde samtykker fra flere aktører end det offentlige. For at skabe værdi for borgerne skal en samtykkeplatform have bred tilslutning fra flere aktører. Derfor skal der være bred involvering i forhold til at udtænke og specificere den tekniske løsning - fx som man har set det med NemID.

 

 

Anbefaling 43: Vejviser til flere og bedre offentlige data

F&P støtter derfor også partnerskabets forslag om at systematisere tilgangen til at udstille data ved at udarbejde en strategi, der skal give mandat  til at prioritere fremtidige indsatser og skabe overblik over data gennem en vejviser.

 

Her er det centralt, at der placeres et tydeligt ansvar for at drive denne udvikling. Samtidig mener F&P, at det er vigtigt, at den ansvarlige enhed har blik for, at det ikke i sig er et mål at udstille data.

 

Udstillingen af data skal også have fokus på kvalitet, standardisering og brug af API’er på tværs af myndigheder.

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Thomas Brenøe

Vicedirektør, cand.jur.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.