Tema
Debat

Årsmøde 2019: Ordentlighed og ansvarlige forretningsmodeller

Forsikring & Pensions årsmøde satte i år fokus på ordentlighed og ansvarlige forretningsmodeller.

 

Til årsmødet blev det debatteret, hvordan vi sikrer, at befolkningen også i fremtiden har tillid til forsikrings- og pensionsbranchen, og hvordan vi som en del af den danske finanssektor kan understøtte den tillid, den kultur og de værdier, som det danske samfund er bygget på.

 

 

 

Forventninger til branchen

Vi drøftede derfor, hvilke forventninger der er til branchen de kommende år.

 

Folketingsmedlem Bertel Haarder og professor Vincent Hendricks filosoferede bl.a. over, om de moralske og etiske krav til erhvervslivet er vokset, og om der i den finansielle sektor er særlige krav til vores ”samfundskontrakt” i kraft af vores samfundsmæssige betydning.

 

Skatteetik

Derefter satte vi fokus på skatteetik i forsikrings- og pensionsbranchen. Det blev debatteret, hvordan forsikrings- og pensionsselskaberne skal agere i en verden med betydelige muligheder for skattespekulation, som i sidste ende har stor betydning for skattebetaling, offentlige finanser og indkomstfordeling.

 

På scenen var en række af Forsikring & Pensions medlemsselskaber, skatteminister Morten Bødskov, der fortalte om regeringens planer på området samt partner i PWC med ansvar for skatteområdet Thomas Bjerre.

 

Grønne investeringer

I kølvandet på offentliggørelsen af pensionsbranchens øgede bidrag til grønne investeringer på FN’s klimatopmøde i september 2019 tog vi også en status på, hvad branchen de seneste år har gjort for at investere ansvarligt. 

 

Politiske forventninger til finanssektoren

Til sidst talte erhvervsminister Simon Kollerup og lagde op til en efterfølgende politisk paneldebat. Panelet var:

  • Pia Olsen Dyhr, formand for SF 
  • Tommy Ahlers, erhvervsordfører for Venstre
  • Mette Abildgaard, politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti
  • Orla Hav, erhvervsordfører for Socialdemokratiet.  

Panelet diskuterede bl.a., hvordan de politiske forventninger til den finansielle sektor ser ud i fremtiden.

 

Ordstyrere

Journalist og tv-vært Adam Holm samt udenrigskorrespondent og tidl. klima- og energiminister Lykke Friis var ordstyrere på dagen. 

 

Tid & Sted

Årsmødet blev afholdt torsdag den 21. november 2019 i Lokomotivværkstedet, København.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.