Tema
Debat

Årsmøde 2011

PENSIONSBRANCHEN EFTERLYSER OPP-PROJEKTER

De danske pensionsselskaber ser et stort potentiale for offentlige-private partnerskaber, OPP, i Danmark. Samtidig forventer selskaberne, at de vil investere mere i OPP herhjemme om 10 år.

Letbaner i Århus og København. En udbygning af motorvejsnettet, en fast forbindelse over Kattegat, endnu en Øresundsbro, en havnetunnel i København og elektrificering af hele jernbanenettet. Flere Metro-linjer i Københavns undergrund, når Cityringen er færdig. Nye supersygehuse og moderne skoler, plejehjem og børneinstitutioner.

Det skorter ikke på spændende forslag og gode ideer, når politikere på Christiansborg, i regionerne og kommunerne får talt sig varme og afslører deres ønskesedler.

Men det offentlige mangler penge, og der er udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste mange år. Derfor taler politikere fra alle sider af det politiske spektrum også for, at pensionsselskaberne i højere grad investerer deres penge i bredere samfundsinteresser som infrastruktur og udbygningen af velfærden. Men det kræver, at en række barrierer brydes ned, og der skabes en model, som tilgodeser den risiko, pensionsselskaberne påtager sig, og samtidig giver en fornuftig forrentning.


Branchen tror på OPP – også i Danmark

Pensionsselskaberne investerer i stor stil i OPP-projekter i udlandet – i veje, broer og havne – men også i energiforsyning og sygehuse. Til gengæld kniber det i Danmark. Her begrænser OPP-projekterne sig til vindmølleparker samt en skole hist og en børneinstitution pist.

I pensionsbranchen er der både en tro på og en forventning om at komme til at spille en rolle i udbygningen af velfærden og infrastrukturen i Danmark. Det viser en spørgeundersøgelse blandt de danske pensionsselskaber, som Forsikring & Pension har lavet.

Branchen tror på, at Danmark får et langt større marked for OPP-projekter – og pensionsselskaberne ønsker at spille en væsentlig rolle i sikringen af fremtidens velfærd.

Derfor har Forsikring & Pension sat offentlige-private partnerskaber på dagsordenen til vores årsmøde. 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.