Tema
Debat

Årsmøde 2010

Forsikring & Pension holdt årsmøde den 6. maj og satte forbrugernes finansielle forståelse til og motivation til debat. Forud var gået lanceringen af en ny forbrugerplan.

 

Formand for Forsikring & Pension Stine Bosse, Trygvesta, åbnede branchens årsmøde. Hun kom i sin tale bl.a. rundt om Solvens II og pensionsbeskatning. Her var både forbedringer og syrlige drops for branchen.


Stine Bosse lagde op til et udvidet partnerskab mellem branchen i og den offentlige sektor på især sundhedsområdet.


Som afslutning lancerede hun branchens nye Forbrugerplan 2010, der fortsætter, hvor 18-punktsplanen fra 2006 slipper.

 

Bevar mangfoldighed

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen lagde i sin tale vægt på, at den danske forsikrings- og pensionssektor var kommet godt gennem finanskrisen sammenlignet med andre. Ministeren vil arbejde for, at de nye Solvens II-regler giver mulighed for at bevare mangfoldigheden i den danske finansielle sektor.

Ministeren anerkendte branchens arbejde med åbenhed og gennemsigtighed og kvitterede for de nye fremadrettede initiativer i Forbrugerplan 2010. Det hænger godt sammen med Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan.

 

Kompetente forbrugere

Dagens facilitator, Benedicte Strøm, lagde op til tema om "Den kompetente forbruger", hvor salen blev inddraget via en Dream the Future-afstemning.

Morten Albæk, direktør i Vestas, tegnede et portræt af den moderne finansielle forbruger. Det var startskud til en paneldebat med udgangspunkt i Forsikring & Pensions debatoplæg "Den kompetente forbruger". I panelet var direktør Rasmus Kjeldahl, Forbrugerådet og professor Carsten Tangaard, formand for Penge- og Pensionspanelet.

 

Den hollandske helbredelse

Ms. Marloes van den Heijkant præsenterede i sit indlæg de hollandske erfaringer med finansiel forståelse og uddannelse.
Herefter var der ny paneldebat, hvor der blev diskuteret løsninger med afsæt i danske og udenlandske erfaringer. Her bestod panelet af Carina Christensen, MF (K), Benny Engelbrecht (S), Jørgen Søndergaard, SFI og Peter Damgaard Jensen, PKA.


Herefter var der ny paneldebat, hvor der blev diskuteret løsninger med afsæt i danske og udenlandske erfaringer. Her bestod panelet af Carina Christensen, MF (K), Benny Engelbrecht (S), Jørgen Søndergaard, SFI og Peter Damgaard Jensen, PKA.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.