Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Arbejdsulykke og anmeldelse

Skulle en af dine ansatte være så uheldig at komme ud for en arbejdsulykke, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver anmelder hændelsen hurtigst muligt. ​​​​​​

Anmeldelse, anerkendelse og erstatningsudløsning

Hvis en af dine ansatte kommer ud for en arbejdsulykke, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver anmelder arbejdsulykken hurtigst muligt og senest 9 dage efter ulykken er sket. Det er dig som arbejdsgiver, der skal foretage anmeldelsen til dit forsikringsselskab. Anmeldelsen skal ske elektronisk ved brug af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings EASY-system. Du kan få adgang til - og læse mere om - EASY-systemet ved at benytte link i højre side.

 

En arbejdsulykke er en personskade, der skyldes en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

 

En anmeldt hændelse anerkendes ikke nødvendigvis som en arbejdsulykke. For at en hændelse kan anerkendes som en arbejdsulykke, er det nødvendigt, at hændelsen er en følge af det arbejde, som den skadelidte er ansat til at udføre.

 

Det er heller ikke alle anerkendte arbejdsulykker, der udløser erstatning, se nedenfor.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vurderer  og beslutter, om en hændelse er en arbejdsulykke eller ej. Det er også arbejdsskadestyrelsen, som beslutter, om en anerkendt arbejdsulykke skal udløse erstatning, og hvor stor erstatningen skal være.

 

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget anmeldelsen, så træffes afgørelse om, hvorvidt hændelsen kan anerkendes som en arbejdsulykke eller ej. Forventede sagsbehandlingstider kan findes her: http://www.aes.dk/Arbejdsskader/Saadan-forlober-en-skadesag/Sagsbehandlingstider.aspx 

 

Spørgsmålet om anerkendelsen og størrelsen af den tildelte erstatning kan senere genoptages.

Klage muligheder

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse kan ankes til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene (byretten, landsretten og Højesteret).

 

Som arbejdsgiver kan du dog kun anke spørgsmålet om, hvorvidt en kendelse skal anerkendes som en arbejdsskade eller ej. Skadelidte og det involverede forsikringsselskab kan tillige anke spørgsmålet om erstatningstilkendelse samt erstatningens størrelse.

Publiceret/opdateret 26-09-2016