Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Arbejdsskadeforsikring

Du er som arbejdsgiver forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring for at sikre dine ansatte, mens de udfører et arbejde for dig og virksomheden.

Hvad er en arbejdsskade

En arbejdsskade dækker over både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. En arbejdsulykke er en personskade, der skyldes en hændelse eller en påvirkning, der sker pludselig eller inden for 5 dage. En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold arbejdet er foregået under. Alle arbejdsgivere har pligt til at forsikre deres ansatte, så de er dækket, hvis de skulle komme ud for en arbejdsulykke eller blive ramt af en erhvervssygdom. Arbejdsulykker dækkes ved, at du som arbejdsgiver tegner en arbejdsskadeforsikring. Erhvervssygdomme dækkes via tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Du kan læse mere om erhvervssygdomme ved at følge link til højre.

Hvis du er arbejdsgiver

Du har som arbejdsgiver med ansatte pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der vil dække dine ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke. Hvis du ikke tegner en arbejdsskadeforsikring, bliver du straffet med en bøde. Du skal også betale et beløb til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som svarer til den præmie, der skulle have været betalt til et forsikringsselskab.

 

Hvis du ikke tegner en arbejdsskadeforsikring skal du også - som udgangspunkt - selv betale de erstatninger som arbejdsulykker blandt dine ansatte giver anledning til.

 

Du kan læse mere om dine pligter som arbejdsgiver ved at følge linket i højre side.

Hvis du er selvstændig

Er du selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte medarbejdere udefra, er du ikke omfattet af forsikringspligten. Dette gælder også for din ægtefælle, selv om han/hun er medarbejder.

 

Du kan på frivillig basis tegne en arbejdsulykkesforsikring for jer begge. Dette sker på samme vilkår og med et dækningsomfang, som svarer til, at du har ansat fremmed personale.

Tegning af arbejdsskadeforsikring

Arbejdsulykker forsikres ved tegning af en arbejdsskadeforsikring i et forsikringsselskab. Virksomheder med op til 5 ansatte, kan få tilbud på arbejdsskadeforsikring ved at følge link til venstre.

Mere information

Alle arbejdsgivere har pligt til at sikre deres ansatte mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Dette fremgår af lov om arbejdsskadesikring. Du kan læse loven på ved at følge link til højre.

Publiceret/opdateret 26-09-2016
Der er ikke valgt medarbejder