Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Hvad er en sundhedsforsikring?

Der findes flere forskellige typer af sundhedsforsikringer i Danmark. Fælles for dem alle er, at de dækker kundens udgifter til undersøgelse, behandling, genoptræning mv., og at behandlingen finder sted på private sygehuse og ved privatpraktiserende behandlere og speciallæger.

Der findes fire overordnede typer af sundhedsforsikringer:

Forsikringer med operationsdækning

Sundhedsforsikringer med operationsdækning dækker hovedsageligt udgifter til forundersøgelse, operation, genoptræning og efterkontrol. Nogle forsikringer af denne type dækker tillige andre udgifter, der er i forbindelse med en operation. Det kan fx være transportomkostninger, omkostninger for en ledsager eller omkostninger til rekreation efter behandlingen.


Udover udgifter til operation dækker denne forsikringen også kundens udgifter til fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling, akut krisehjælp, behandling hos speciallæger, herunder også psykiater, samt kundens egne udgifter til visse former for alternativ behandling.


Det er sædvanligvis en betingelse for brug af forsikringen, at kunden har fået sin alment praktiserende læges vurdering af behandlingsbehovet.


Forsikringerne dækker typisk både arbejdsrelaterede og ikke-arbejdsrelaterede skader.


Kunden har typisk denne forsikring via sit ansættelsesforhold.

Forsikringer uden operationsdækning

Sundhedsforsikringer uden operationsdækning dækker kundens udgifter til behandling hos primært fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut og massør.


Det er ikke altid en betingelse for brug af forsikringen, at kunden har fået sin alment praktiserende læges vurdering af behandlingsbehovet.


Forsikringerne kan dække både arbejdsrelaterede og ikke-arbejdsrelaterede skader. Nogle af disse forsikringer dækker kun arbejdsrelaterede skader.


Kunden har typisk denne forsikring via sit ansættelsesforhold.


Forsikringer kun med udredning/diagnosticering

Sundhedsforsikringer kun med udredning/diagnosticering dækker alene den del af forløbet, som vedrører perioden, indtil kunden er udredt og diagnosticeret. Udredningen og diagnosticeringen sker på private sygehuse eller hos privatpraktiserende speciallæger.


Forsikringen dækker ikke udgifter til eventuel behandling efter udredning og diagnosticering. Kunden bliver derimod typisk tilknyttet en tovholder i forsikringsselskabet. Tovholderen hjælper med at sikre, at kunden kommer i behandling i det offentlige sundhedsvæsen.


Kunden har typisk denne forsikring via sit ansættelsesforhold.


Forsikringer kun med helbredsundersøgelser

Sundhedsforsikringer kun med helbredsundersøgelser dækker alene generelle helbredsundersøgelser af kunden. Undersøgelserne har fokus på kondition, vægt og blodtryk.


Forsikringerne dækker ikke udgifter til behandling af de helbredsmæssige problemer, som undersøgelsen måtte vise.


Disse forsikringer tegnes typisk ikke alene, men er et supplement til de andre typer af sundhedsforsikringer.


Kunden har typisk denne forsikring via sit ansættelsesforhold.​

Publiceret/opdateret 07-07-2015