Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Stormrådet erklærer stormflod efter ekstrem høj vandstand

​Stormrådet har i dag erklæret stormflod i dele af Danmark som følge af ekstrem høj vandstand,  efter at havvandet trak sig tilbage fra Østersøen efter storm. Det giver mulighed for erstatning til de skaderamte.​​​
Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau  4. - 5. januar 2017.
 
Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.
 
Rådet har afgjort, at der var stormflod - en 50 års hændelse - i følgende geografiske områder:
 
  • Jyllands østkyst syd for den gamle Lillebæltsbro samt øerne udfor
  • Fyn syd for den gamle Lillebæltsbro og syd for Slipshavn ved Storebæltsbroen samt øerne udfor
  • Sjælland øst og syd for Karrebæksminde og rundt til syd for Københavns Nordhavn samt øerne udfor, herunder Lolland, Falster og Møn. Også Ertholmene, Amager og Københavns inderhavn er omfattet.
  • Bornholm.
 

Yderligere skader skal forebygges

Det er forsikringsselskaberne, der rådgiver og hjælper deres skaderamte kunder med at skaffe hjælp til den første skadeforebyggelse i forbindelse med oversvømmelser,  det vil fx sige at rekvirere et skadeservicefirma til pumpning af vand, affugtning etc.
 
Når Stormrådet har konstateret, hvilke områder der er ramt af stormflod, er det forsikringsselskaberne, der rådgiver skaderamte, takserer skaderne og skadebehandler stormflodsskaderne for deres egne kunder.

Det sker med udgangspunkt i reglerne i den statslige stormflods- og oversvømmelsesordning - og altså ikke efter reglerne i forsikringsselskabet.  

FAKTA

 Hvad gør man, hvis man er ramt af stormflod?
- Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor man har sin brandforsikring.  Man kan anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab. Det skal ske senest 5. marts 2017.

- Når skaden er anmeldt, får man besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

Stormrådet
Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

Hvad er en stormflod
Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

Film
Her er to informationsfilm, som forklarer de væsentligste spørgsmål vedrørende stormflodsordningen og stormflod. Del dem gerne på jeres egne medier.
Publiceret/opdateret 05-01-2017
Torben Weiss Garne
Underdirektør
twg@forsikringogpension.dk
Jørgen Kjær Thomsen
Chefkonsulent
jkt@forsikringogpension.dk