Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Kommentar til regeringens udspil fra pensionsbranchen

​Regeringen har i dag præsenteret pensionsudspillet ”Flere år på arbejdsmarkedet”.

- Det er positivt, at der nu er bred politisk enighed om, at samspilsproblemet er alvorligt. Og det er positivt, at man har arbejdet på at finde løsninger. Generelt foretrækker branchen en simplere model, der ville være lettere for danskerne at forstå, siger Per Bremer Rasmussen, administrerende direktør i Forsikring & Pension.

 

​Samspilsproblemet går ud på, at for cirka en tredjedel af danskerne betaler det sig dårligt at spare op  til pension de sidste 15 år inden de trækker sig tilbage. Forklaringen er, at de mister ydelser fra det offentlige som folkepensionens tillæg og boligydelse.     

 
Regeringen har derfor foreslået et nyt produkt. Danskerne vil få lov til at spare op til 55.000 kroner sammen årligt på en aldersopsparing de sidste fem år før folkepensionsalderen. Udbetalingen kan ske som sum, rate eller livsvarigt. Når danskerne går på pension og får udbetalt pengene, vil disse udbetalinger ikke koste dem i offentlige ydelser.
 
Men det forslag løser kun en del af samspilsproblemet. Der er stadig ganske mange lønmodtagere, for hvem det ikke kan betale sig at spare op til pension de sidste 15 år før folkepensionsalderen.
 
Regeringen afsætter i sit udspil en pulje på 2,5 milliarder kroner til løsning af den resterende del af problemet til efteråret.
 
- Det er godt. Det er helt afgørende, at udspillet til efteråret får løst de udestående samspilsproblemer på den bedst mulige måde for danskerne.Vi bidrager gerne til at finde den bedste løsning, så det igen kan betale sig for alle at spare op til deres alderdom, siger Per Bremer Rasmussen.
 
Han tilføjer, at regeringens model komplicerer et pensionssystem, der i forvejen ikke er så let at gennemskue for kunderne. Og det komplicerer selskabernes opgave med at rådgive kunderne. Det koster også en del at udvikle nye produkter og dertil hørende systemer. Da SR-regeringen gennemførte aldersopsparingen for at få flere penge i statskassen, kostede det pensionsopsparerne 300 millioner kroner.

- Hvis man skal finde løsningerne inden for rammerne af en model med fremrykket beskatning, hvor at antal års indbetalinger friholdes for modregning, så foreslår vi, at man udvider det antal år, der kan friholdes for modregning, mod at man reducerer det beløb, der kan indbetales årligt. For eksempel syv år og max. 30.000 kroner, siger Per Bremer Rasmussen.
Publiceret/opdateret 30-05-2017
Per Bremer Rasmussen
Adm. direktør
pbr@forsikringogpension.dk