Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Hæder til trafiksikre virksomheder

​Ulykker med tunge erhvervskøretøjer på vejene kan forhindres, hvis virksomhederne og de ansatte gør en ekstra indsats. Det kom frem på en trafiksikkerhedskonference i dag torsdag, hvor to jyske transportvirksomheder løb med hæderspriser for deres trafiksikre arbejde. Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension står bag priskonkurrencen og konferencen.
​Flere gange de seneste år har der været voldsomme ulykker på vejene, hvor lastbiler eller varevogne har været involveret. I byerne har det blandt andet været i forbindelse med højresvingsulykker, og på motorvejene har der været eksempler på lastbilchauffører, der har været uopmærksomme og har overset en bilkø, som de med voldsom kraft kører ind i.
 
De menneskelige skader kan været meget voldsomme, når erhvervskø-retøjer er involveret i trafikulykker, da der er tale om køretøjer, der ofte er store og tunge.
 
Derfor er det vigtigt, at virksomhederne gør en ekstra indsats for at fo-rebygge ulykker med deres køretøjer på vejene. Erfaringer fra Danmark og udlandet viser, at når virksomhederne sætter fokus på de ansattes kørsel, så bliver kørslen mere sikker, og uheld kan undgås.
 
Det kom frem på en trafiksikkerhedskonference, som Forsikring & Pension og Rådet for Sikker Trafik netop har afholdt. På konferencen torsdag 4. maj 2017 deltog transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), transportordførere fra S og DF, politiet og Havarikommissionen samt 100 repræsentanter fra danske virksomheder. 

Hæder til to virksomheder

På konferencen blev der uddelt hæderspriser til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats med at gøre de ansattes kørsel mere sikker og til en medarbejder, der med sin ildhu har fået sine kollegaer og arbejdsplads til at sætte endnu større fokus på trafiksikkerheden i arbejdstiden.
 
Fredsø Vognmandsforretning ApS fra Nykøbing Mors vandt Sikker Trafik Erhverv-prisen 2017 og prisen Årets Ildsjæl gik til chauffør og arbejds-miljørepræsentant Kaj Schmidt fra Nagel Transport og Logistik ApS i Padborg.
 
- De to vindere fortjener fuldt ud priserne, da de begge har stået bag initiativer, der gør erhvervskørslen mere sikker i Danmark. Det gavner os alle, når chauffører i tunge køretøjer er mere opmærksomme og kører efter forholdene, da det betyder, at uheld og ulykker kan undgås, sagde Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.
 
Transport-, Bolig- og Bygningsminister Ole Birk Olesen (LA), der deltog i konferencen, roste de mange virksomheder, der arbejder målrettet med at gøre de ansattes kørsel mere sikker, så ulykker kan undgås.
 
- Jeg er meget optaget af, at vi har fokus på trafiksikkerhed hele vejen rundt – det vil sige både, når vi færdes i trafikken privat eller i medfør af vores arbejde. Det er selvfølgelig et delt ansvar at skabe forbedringer i trafiksikkerheden, hvor flere myndigheder og organisationer skal arbejde sammen. Derfor glæder det mig meget, at rigtig mange virksomheder arbejder målrettet med at forbedre trafiksikkerheden, sagde Ole Birk Olesen.
Trafikpolitisk paneldebat på dagens konference hos Forsikring & Pension om sikrere erhvervskørsel og selvkørende biler. Fra venstre transportordfører Rasmus Prehn (S), direktør Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik og transportminister Ole Birk Olesen (LA)

Alle vinder med større fokus på trafiksikkerhed

- Når virksomhederne sætter ind på det her område, så kan de skabe mærkbare resultater i form af færre uheld, færre udgifter til sygedage og skader på køretøjer, men også lavere brændstofforbrug samt mindre stressede chauffører. Så alle vinder på, at virksomhederne arbejder målrettet med trafiksikkerhed blandt deres chauffører, sagde underdi-rektør Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension, der overrakte prisen til Årets Ildsjæl.
 
Juryen, der har fundet vinderne af Sikker Trafik Erhverv-prisen 2017 og Årets Ildsjæl, består af Forsikring & Pension, Rådet for Sikker Trafik, politiet og DI. 

Juryens begrundelser for priserne til de to vindere

Derfor vandt Fredsø Vognmandsforretning ApS Sikker Trafik Erhverv-prisen 2017:
 
Med sine 60 køretøjer repræsenterer Fredsø Vognmandsforretning ApS de mange mellemstore transportvirksomheder, der er i Danmark.
 
Firmaet vinder Sikker Trafik Erhverv-prisen 2017, fordi ledelsen har ud-formet klare retningslinjer for, hvilken trafikal adfærd chaufførerne for-ventes at udvise i forhold til både andre trafikanter og kunder. Alle lastbi-ler har hastighedsbegrænsning på 82 km/t., og chaufførerne skal puste i en alkolås, før de kan starte lastbilerne. Med et elektronisk system holder firmaet øje med de ansattes kørsel og fx hastighed, og medarbejderne kan via en app se, hvordan de kører i forhold til de øvrige chauffører.
 
Oplysningerne bruges som et vigtigt redskab for ledelsen til ugentlig dia-log med chaufførerne. Resultaterne er ikke udeblevet. Mere trafiksikker kørsel, lavere forsikringspræmier, lavere udgifter til brændstof og vedli-geholdelse og mindre pressede chauffører. Alt sammen er med til sikre, at der sker færre uheld og ulykker.
 
Fredsø Vognmandsforretning gør sig derfor fuldt ud fortjent til prisen som årets vinder af Sikker Trafik Erhverv-prisen. 

Juryen og vinderne af Sikker Trafik Erhverv-prisen 2017: Fra venstre ses: Kim Christiansen, Rigspolitiet, Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik, Emil Nielsen, Frederik Nielsen og Benny Nielsen, direktør, alle tre fra Fredsø Vognmandsforretning ApS, samt Michael Svane, branchedirektør, DI, Hans Reymann-Carlsen, underdirektør, Forsikring & Pension samt Jesper Sølund, dokumentationschef, Rådet for Sikker Trafik
 

Ildsjælepris til engageret medarbejder

Årets ildsjælepris går til Kaj Schmidt, der er chauffør og arbejdsmiljørepræsentant hos Transportfirmaet Nagel Liller A/S i afdelingen i Vejle.
 
Han har bidraget til kurser i trafiksikkerhed og arbejdsmiljø, og han har desuden stået bag initiativer, der rækker ud over virksomheden selv. Det sker blandt andet som ”højresvingsambassadør”, hvor han underviser andre chauffører i, hvordan man svinger sikkert til højre og undgår højresvingsulykker.
Han er også med til at få udbredt projektet ”DocStop” til Danmark, så udenlandske chauffører i Danmark kan få hurtig adgang til den rette lægehjælp, og man derved kan forebygge eventuelle ulykker pga. sygdom.
 
Kaj Schmidt fra transportfirmaet Nagel Liller A/S imponerer med sin vedholdenhed, når han går i dialog med myndigheder og organisationer for at fremme chaufførernes sikkerhed på vejene, og han deler åbent ud af sine erfaringer internt og eksternt. Derfor vinder han Sikker Trafik Erhvervs Ildsjælepris 2017.
Kontakt:
Hans Reymann-Carlsen, underdirektør, Forsikring & Pension: 41919101
Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik: 40367801.
Jesper Sølund, dokumentationschef, Rådet for Sikker Trafik: 21628362.
 
 
Læs mere om Sikker Trafik Erhverv-samarbejdet med virksomheder på https://www.sikkertrafik.dk/samarbejde/erhverv 
Publiceret/opdateret 04-05-2017
Hans Reymann-Carlsen
Underdirektør
hrc@forsikringogpension.dk