Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Forsikringssvindel for 530 mio. kr. opdaget

​Ny brancheundersøgelse fra Forsikring & Pension afslører, at der svindles for meget store beløb i forbindelse med personskader.
​For første gang kan der nu sættes tal på forsikringssvindel fordelt på tingskader og på personskader i Danmark. Det er meget store beløb, der bliver opdaget svindel for i personskadesagerne. Hele 342 mio. kr. blev det til sidste år. På tingsskadeområdet er tallet ”kun” 188 mio. kr.

Tallene stammer fra indberetninger fra knap 80 pct. af skadesforsikringsmarke-det og 45 pct. af pensionsmarkedet. Hvis alle selskaber bidrog med tal til statistikken og håndterede forsikringssvindel på samme måde, ville det samlede tal for opdaget forsikringssvindel være på ca. 837 mio. kr. i 2016.

Det store svindelbeløb i forbindelse med personskader hænger blandt andet sammen med erstatningen for tab af erhvervsevnetab på arbejdsskadeforsikringer og på invaliditetsforsikringer, som er tilknyttet pensionsordningerne. Et er-hvervsevnetab udbetales typisk over lang tid - helt frem til folkepensionsalderen. I én enkelt sag kan der derfor være svindel for mange mio. kr.

Men der bliver også opdaget svindel med ulykkesforsikringer og bilforsikringer, hvor personskader enten opdigtes eller overdrives. 

- Hvis forsikringssvindel ikke bliver opdaget, så tvinges de ærlige kunder til at betale for de personer, der snyder, siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension.

- Det er helt klart ikke i orden. Og derfor har forsikrings- og pensionsselskaberne en pligt til at sikre sig, at der ikke udbetales erstatninger til svindlere. Det ville faktisk være stærkt kritisabelt, hvis forsikringsselskaberne ikke undersøgte mistanker om forsikringssvindel.
Han ser en direkte parallel mellem forsikringssvindel og socialt bedrageri.

- Hvis man snyder sig til forsikringserstatning eller sociale ydelser, som man ikke er berettiget til, går det ud over ganske almindelige mennesker. De må finde sig i højere forsikringspræmier og højere skattebetalinger end nødvendigt, forklarer Hans Reymann-Carlsen.

Kun toppen af isbjerget
De 530 mio. kr. i opdaget forsikringssvindel i 2016 er kun toppen af isbjerget. Internationale undersøgelser peger på, at op mod 10 pct. af alle erstatningsud-betalinger går til forsikringssvindel. For skadesforsikringsselskaberne i Danmark er det ca. 4 mia. kr. om året. Det svarer rundt regnet til 1.500 kr. mere i forsikringspræmie for hver af de 2,6 mio. husstande i Danmark.
 
 
 
Opdaget forsikringssvindel 2016 
  
77,1 pct. af skadesforsikringsmarkedet og 45 pct. af pensionsmarkedet har indberettet til statistikken.

 


Publiceret/opdateret 24-11-2017
Jørgen Kjær Thomsen
Chefkonsulent
jkt@forsikringogpension.dk
Hans Reymann-Carlsen
Underdirektør
hrc@forsikringogpension.dk