Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Forkerte prioriteringer af den europæiske tilsynsmyndighed

​- Den europæiske tilsynsmyndighed, EIOPA, prioriterer forkert, når den efter et langt forarbejde ændrer den rente, som forsikrings- og pensionsselskaberne skal opgøre deres hensættelser med. Det er meget vigtigere at have fokus på, at alle lande lever op til de fælles regler, og at der er ens og høj tilsynskvalitet, siger adm. direktør Per Bremer Rasmussen fra Forsikring & Pension. - Så kunne man fx undgå fremtidige Gable-sager, som alene i Danmark kostede mere end 23.000 kunder i Husejernes Forsikring deres ejerskifteforsikring.
​Den europæiske tilsynsmyndighed for pension- og skadesforsikring – EIOPA - har efter et længere forarbejde nedjusteret den ultra langsigtede rente, som selskaberne skal opgøre deres hensættelser med.
 
Denne rente er i dag 4,2 pct., og den nedsættes til 4,05 pct. pr. 1. januar 2018 og derefter gradvist til 3,65 pct.
 
- Det betyder, at selskabernes hensættelser til fremtidige erstatninger og pensioner bliver større. Derfor skal selskaberne fra 2018 have mere kapital på kistebunden for at kunne leve op til deres fremtidige forpligtelser, siger Per Bremer Rasmussen, adm. direktør i Forsikring & Pension.
 
- Det betyder også, at det bliver dyrere at udbyde pension med garantier, og selskaberne får dårligere vilkår, når det handler om at investere mere risikofyldt i fx små og mellemstore vækstvirksomheder. Det går paradoksalt nok også imod intentionerne i Juncker-planen om øget vækst og beskæftigelse i Europa.
 
- Det er selvmodsigende at justere på noget ultra langsigtet hvert år. Den ultra langsigtede rente afspejler langsigtet økonomisk vækst og inflation. Den ændrer sig ikke hvert år, og historisk er tallet i omegnen af 4 pct., siger Per Bremer Rasmussen. 

Forkert retning

Han mener heller ikke, der er tvivl om, at retningen i justeringen – lavere ultra langsigtet rente – trækker i den forkerte retning i forhold til politikernes ønske om flere risikofyldte investeringer i vækst og beskæftigelse.

- Justeringen er desuden uforståelig i betragtning af, at den europæiske regulering af forsikrings- og pensionsselskaberne - Solvens II - i forvejen er et konservativt reguleringsregime med fokus på sikkerhed. Og den rente, selskaberne skal beregne hensættelserne med, er meget lav og beregnes i høj grad på markedsrenten. Fx er diskonteringsrenten på 20 års sigt på 1,6 pct. og på 50 års sigt på 2,9 pct. Men allerede før Solvens II trådte i kraft, var selskaberne godt polstrede og klarede finanskrisen, uden nogen selskaber kom i knibe, siger Per Bremer Rasmussen. 

Justeringen rammer de europæiske lande skævt, fordi lande som Danmark, der fuldt ud er overgået til de nye solvensregler, får den fulde effekt. Mens en stor gruppe af lande, der er på 16-årige overgangsordninger, i langt højere grad friholdes.

- Min grundlæggende anke går på EIOPA’s prioriteringer. De skulle hellere have fokus på, at alle lande lever op til de fælles regler og har ens og høj tilsynskvalitet. Og det er meget vigtigere, at EIOPA får styr på og håndhæver spillereglerne for grænseoverskridende forsikringsydelser i det indre marked, siger Per Bremer Rasmussen. 

Gable-sagen var med til at afsløre, at EIOPA ikke havde styr på tingene. Gable var under tilsyn i Lichtenstein og udbød via agenturer forsikringer i 11 lange, herunder ejerskifteforsikringer i Danmark via agenturet Husejernes Forsikring. Da Gable gik konkurs mistede alene i Danmark 23.000 kunder deres ejerskifteforsikring. Branchen i Danmark måtte efterfølgende spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under disse kunder.
 
Publiceret/opdateret 07-04-2017
Per Bremer Rasmussen
Adm. direktør
pbr@forsikringogpension.dk