Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Stormrådet erklærer stormflod i dele af Danmark

​Stormrådet erklærer stormflod i dele af Danmark. Det varsler desuden, at flere områder kan blive ramt af stormflod som følge af skvulp, når vandet trækker sig tilbage fra Østersøen.
Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i forbindelse med stormen den 26.-27. december 2016.
 
Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.
 
Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder:
Området strækker sig fra Thyborøn Kanal til Blokhus og fra Avedøre Holme ad nordkysten til Kalundborg, inklusiv Roskilde Fjord og Issefjord.
 
I Jylland er der tale om en 20års hændelse og på Sjælland en 50års hændelse.
 
Der kan som følge af stormen komme et skvulp senere, når vandet trækker sig tilbage fra Østersøen. Stormrådet kan derfor erklærer stormflod i flere områder senere.
 
Det er forsikringsselskaberne, der rådgiver og hjælper deres skaderamte kunder med at skaffe hjælp til den første skadeforebyggelse inden et område er erklæret for stormflodsramt, det vil sige fx at rekvirere et skadeservicefirma til pumpning af vand, affugtning etc. Dette sker for skaderamtes egen regning. Skadesramtes udgifter kan dog være omfattet af erstatning, hvis Stormrådet har vurderet, at området har været udsat for en stormflod.
 
Når Stormrådet har konstateret hvilke områder, der er ramt af stormflod, er det forsikringsselskaberne, der rådgiver skaderamte, takserer skaderne og skadebehandler stormflodsskaderne for deres egne kunder. Det sker med udgangspunkt i reglerne i den statslige stormflods- og oversvømmelsesordning - ikke efter reglerne i forsikringsselskabet.
 

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

- Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 27. februar 2017. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
- Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.
 

FAKTA: Stormrådet

Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.
 

FAKTA: Stormflodsloven

Lov om stormflod og stormfald, lbk. nr. 1129 af 20. oktober 2014
FAKTA: Hvad er en stormflod
Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.
 

FILM:

Her er to informationsfilm, som forklarer de væsentligste spørgsmål vedrørende stormflodsordningen og stormflod. Del dem gerne på jeres egne medier.


Publiceret/opdateret 27-12-2016
Torben Weiss Garne
Underdirektør
Telefon 41 91 90 40
twg@forsikringogpension.dk
Der er ikke valgt medarbejder